Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Creative Code 417932/1620/2324/1/13
Studiegids

Creative Code 4

17932/1620/2324/1/13
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Totale studietijd: 75,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Verweirder Wouter
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Creative Code 1 EN eerder ingeschreven voor Creative Code 2 EN simultaan te volgen met Creative Code 3.

Doelstellingen

OLR04-T-4 Hanteert verschillende hardware en software platformen en kan deze met elkaar laten communiceren.
OLR04-I-1 Experimenteert met nieuwe technologieën en toepassingen voor digitale interactie.
OLR04-I-2 Schrijft correct code conform de context waarin deze wordt uitgevoerd
OLR07-T-1 Hanteert zelfstudie

Inhoud

Arduino
Communicatie / Protocols (sockets)
Electron/web serial

Studiematerialen

Arduino kitVerplicht
  • Auteur: Arduino community
  • Uitgever: Arduino community
  • Editie: Recentste versie
Visual Studio CodeVerplicht
Render.comVerplicht
  • Auteur: Anurag Goel

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.

Werkvormen

  • Begeleid zelfstandig leren
  • Samenwerkend leren
  • Labo / practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00