Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Web 417934/1620/2324/1/81
Studiegids

Web 4

17934/1620/2324/1/81
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Totale studietijd: 125,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Vanherweghe Simon
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Web 1 EN eerder ingeschreven voor Web 2 EN simultaan te volgen met Web 3.

Doelstellingen

OLR04-I-2 Schrijft correct code conform de context waarin deze wordt uitgevoerd
OLR06-T-1 Interpreteert en past feedback toe in een project.
OLR07-T-1 Hanteert zelfstudie

Inhoud

Reactive Web framework

API

Backend communicatie

Studiematerialen

Visual Studio CodeVerplicht
Render.comVerplicht
  • Auteur: Anurag Goel
Respondus MonitorVerplicht

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.

Werkvormen

  • Werkcollege
  • Begeleid zelfstandig leren
  • Labo / practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 (2e sem) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen60,00
examenperiode 2 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00