Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Web 317933/1620/2324/1/47
Studiegids

Web 3

17933/1620/2324/1/47
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Totale studietijd: 125,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Vaernewijck Pieter-Jan, Vanherweghe Simon
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Web 1 EN eerder ingeschreven voor Web 2.

Doelstellingen

OLR04-T-2 Lost zelfstandig fouten op die optreden tijdens het ontwikkelen van een applicatie
OLR04-T-3 Gebruikt code om tot een functioneel, visueel eindproduct te komen op basis van een creatief concept
OLR06-T-1 Interpreteert en past feedback toe in een project.
OLR07-T-1 Hanteert zelfstudie

Inhoud

Responsive Web

Version Control

CMS

Studiematerialen

Visual Studio CodeVerplicht
Render.comVerplicht
  • Auteur: Anurag Goel
Respondus MonitorVerplicht

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.

Werkvormen

  • Werkcollege
  • Labo / practicum
  • Begeleid zelfstandig leren
  • Project

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen60,00
examenperiode 1 buiten examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00