Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Motion 216952/1620/2324/1/61
Studiegids

Motion 2

16952/1620/2324/1/61
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Totale studietijd: 100,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Baert Frédéric, Delanghe Klaus
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Design 1 EN eerder ingeschreven voor Design 2 EN simultaan te volgen met Design 3.

Doelstellingen

Deze cursus is ontworpen om de kennis van Motion 1 verder uit te breiden en zich specifiek te richten op het maken van informatieve en boeiende explainer video's. Alle aspecten van het proces komen aan bod, waaronder de ontwikkeling van scripts en storyboards, animatietechnieken en postproductiemethoden. Door middel van praktische oefeningen en begeleiding werk je aan jouw vaardigheden in het produceren van explainer video's die verhalen doeltreffend overbrengen op een visueel boeiende manier.

OLR02-T-1 Transformeert onderscheidend concept tot een werkend eindresultaat
OLR02-T-2 Itereert, op basis van feedback van verschillende stakeholders, een prototype of product tot een finale oplossing.
OLR02-T-3 Beargumenteert de gemaakte keuzes en ideeën
OLR03-T-1 Past de basisprincipes van design toe in functie van het medium
OLR03-T-2 Past verschillende iteraties toe om tot een passend design te komen.
OLR03-T-3 Creeërt een digitaal product waarbij het design consistent, gebruiksvriendelijk en technisch uitvoerbaar is
OLR03-T-4 Ontwerpt een digitaal product dat boeiend is, afgestemd op de hedendaagse vormgeving, passend bij doelgroep, klant en thema en beoogde doel.
OLR03-I-1 Experimenteert met diverse technologieën om tot een functioneel en visueel resultaat te komen
OLR06-I-3 Past verschillende technieken toe om een project, of onderdeel hiervan, te communiceren zowel intern als extern.
OLR07-T-1 Hanteert zelfstudie
OLR07-T-3 Volgt de continue evolutie van de digitale sector op en past toe in eigen werk

Inhoud

 • Motion Project van concept tot finale render
 • Storyboarding & Styleframes
 • Stylization & Inspiration
 • Transitions & Match Cuts
 • Basic Audio Design

Studiematerialen

FilmVerplicht
Lectorencursus digitaalVerplicht
PresentatieVerplicht
WebsitesVerplicht
ZelfstudiemateriaalVerplicht
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.

Werkvormen

 • Activerend hoorcollege
 • Labo / practicum
 • Werkcollege

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00