Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Integration 35209/1620/2324/1/51
Studiegids

Integration 3

5209/1620/2324/1/51
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Totale studietijd: 200,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Baert Frédéric, Bosschaert Cami, Cremers Jynse, Delanghe Klaus, De Rycke Ellen, De Weggheleire Koen, Diependael Kimberly, Duchi Frederik, Eeckhout Griet, Ganzevles Giliam Antonie, Vaernewijck Pieter-Jan, Vanherweghe Simon, Verweirder Wouter
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 3 voor minstens 22 studiepunten ingeschreven zijn.

Doelstellingen

OLR01-T-3 Transformeert de briefing tot een onderscheidend concept
OLR02-T-1 Transformeert onderscheidend concept tot een werkend eindresultaat
OLR02-T-2 Itereert, op basis van feedback van verschillende stakeholders, een prototype of product tot een finale oplossing.
OLR02-T-3 Beargumenteert de gemaakte keuzes en ideeën
OLR03-T-1 Past de basisprincipes van design toe in functie van het medium
OLR03-T-3 Creeërt een digitaal product waarbij het design consistent, gebruiksvriendelijk en technisch uitvoerbaar is
OLR03-T-4 Ontwerpt een digitaal product dat boeiend is, afgestemd op de hedendaagse vormgeving, passend bij doelgroep, klant en thema en beoogde doel.
OLR03-I-2 Experimenteert en itereert om tot een eigen beeldtaal te komen.
OLR04-T-2 Lost zelfstandig fouten op die optreden tijdens het ontwikkelen van een applicatie
OLR04-T-3 Gebruikt code om tot een functioneel, visueel eindproduct te komen op basis van een creatief concept
OLR07-T-2 Evalueert gevonden bronnen op betrouwbaarheid en kwaliteit
OLR07-T-3 Volgt de continue evolutie van de digitale sector op en past toe in eigen werk
OLR10-T-1 Past aangereikte zelfevaluatie tools onderbouwd toe

Inhoud

 • How to sessies
 • Gastlezingen
 • Research, concept, grafisch en technisch consult bij opdracht(en)
 • Peer to peer consult
 • PROJECTWEEK

Studiematerialen

PresentatieVerplicht
Visual Studio CodeVerplicht
Render.comVerplicht
 • Auteur: Anurag Goel
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Extra-muros-activiteit
 • Activerend hoorcollege
 • Begeleid zelfstandig leren

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00