Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Design 315222/1620/2324/1/23
Studiegids

Design 3

15222/1620/2324/1/23
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Rycke Ellen, Eeckhout Griet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Design 1 EN eerder ingeschreven voor Design 2.

Doelstellingen

Jouw digitale campagne zal mensen overtuigen om, binnen een maatschappelijke context, bepaalde keuzes te maken. Je leert hierbij ook dit wervend design te optimaliseren voor alle mogelijke devices.

OLR02-T-2 Itereert, op basis van feedback van verschillende stakeholders, een prototype of product tot een finale oplossing.
OLR03-T-1 Past de basisprincipes van design toe in functie van het medium
OLR03-T-2 Past verschillende iteraties toe om tot een passend design te komen.
OLR03-T-3 Creeërt een digitaal product waarbij het design consistent, gebruiksvriendelijk en technisch uitvoerbaar is
OLR03-T-4 Ontwerpt een digitaal product dat boeiend is, afgestemd op de hedendaagse vormgeving, passend bij doelgroep, klant en thema en beoogde doel.
OLR03-T-5 Past verschillende associatietechnieken toe om een concept te visualiseren.
OLR05-T-2 Past aangereikte technieken en methodes toe om tot een ux op maat van de gebruiker te komen.
OLR06-T-1 Interpreteert en past feedback toe in een project.
OLR07-T-1 Hanteert zelfstudie
OLR08-T-1 Denkt tijdens het ontwikkelen van een concept aan de sociale, culturele en/ of economische meerwaarde voor de doelgroep
OLR10-I-1 Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Inhoud

 • digital campaigns
 • branding / identity
 • responsive webdesign
 • grafisch onderzoek +experiment

Studiematerialen

PresentatieVerplicht
FigmaVerplicht
 • Uitgever: Figma
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Samenwerkend leren
 • Begeleid zelfstandig leren
 • Labo / practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen55,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen55,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen15,00
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen30,00