Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Web 116927/1620/2324/1/84
Studiegids

Web 1

16927/1620/2324/1/84
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Coudeville Simon, Duchi Frederik, Eeckhout Griet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Doelstellingen

Je bouwt verschillende statische webpagina’s op. Deze pagina’s hebben een duidelijke en overzichtelijke structuur. Ze blinken uit door een verzorgde en aantrekkelijke opmaak.

OLR04-W-1 Beheerst de regels om een applicatie correct op te bouwen
OLR04-W-2 Beschrijft de basisprincipes van programmeren
OLR04-W-3 Kent en herkent verschillende programmeer technieken & talen
OLR04-W-4 Kent en herkent verschillende mogelijke fouten in een applicatie en de technieken om deze op te lossen
OLR04-T-1 Creëert aantrekkelijke en functionele digitale producten.
OLR04-T-2 Lost zelfstandig fouten op die optreden tijdens het ontwikkelen van een applicatie
OLR07-W-1 Kent de verschillende kanalen om de evoluties binnen de digitale sector op te volgen en kennis en vaardigheden up to date te houden.
OLR07-T-1 Hanteert zelfstudie
OLR10-W-1 Beschrijft de nood en de methodieken om tot reflectie te komen
OLR10-T-1 Past aangereikte zelfevaluatie tools onderbouwd toe

Inhoud

Je bouwt verschillende statische webpagina’s op. Deze pagina’s hebben een duidelijke en overzichtelijke structuur. Ze blinken uit door een verzorgde en aantrekkelijke opmaak.

Studiematerialen

Lectorencursus digitaalVerplicht
WebsitesVerplicht
Visual Studio CodeVerplicht

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

  • Werkcollege
  • Labo / practicum
  • Activerend hoorcollege
  • Project

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosterexamen: praktijk50,00
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosterexamen: schriftelijk25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: praktijk50,00
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: schriftelijk25,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen25,00