Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Minor Creative Development18981/1620/2324/1/80
Studiegids

Minor Creative Development

18981/1620/2324/1/80
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Verweirder Wouter
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Nederlands

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Web 1 EN eerder ingeschreven voor Creative Code 1 EN eerder ingeschreven voor Web 2 EN eerder ingeschreven voor Creative Code 2 EN eerder ingeschreven voor Web 3 EN eerder ingeschreven voor Creative Code 3 EN eerder ingeschreven voor Web 4 EN eerder ingeschreven voor Creative Code 4.

Doelstellingen

OLR02-I-1 Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
OLR04-I-1 Experimenteert met nieuwe technologieën en toepassingen voor digitale interactie.
OLR04-I-2 Schrijft correct code conform de context waarin deze wordt uitgevoerd
OLR05-I-1 Neemt tijdens het doorlopen van een iteratief proces een onderzoekende houding aan.
OLR06-I-3 Past verschillende technieken toe om een project, of onderdeel hiervan, te communiceren zowel intern als extern.
OLR07-I-1 Houdt de vinger aan de pols van het internationale vakgebied (maatschappij, trends, technologie) en neemt deze op in een persoonlijk ontwikkelingsplan

Inhoud

Inhoud:

 • WebGL
 • Unity
 • React Native

Topics onder voorbehoud van wijzigingen

Studiematerialen

Arduino kitVerplicht
 • Auteur: Arduino community
 • Uitgever: Arduino community
 • Editie: Recentste versie
Lectorencursus digitaalVerplicht
UnityVerplicht
 • Auteur: Unity Technologies
 • Uitgever: Unity Technologies
 • Editie: Recentste versie
Visual Studio CodeVerplicht
XcodeVerplicht
 • Auteur: Apple
 • Uitgever: Apple
 • Editie: Recentste versie
Render.comVerplicht
 • Auteur: Anurag Goel
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.

Werkvormen

 • Begeleid zelfstandig leren
 • Samenwerkend leren
 • Labo / practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00