Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Minor Design15231/1620/2324/1/38
Studiegids

Minor Design

15231/1620/2324/1/38
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Baert Frédéric
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Nederlands

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Design 1 EN eerder ingeschreven voor Design 2 EN eerder ingeschreven voor Design 3 EN eerder ingeschreven voor Motion 1 EN eerder ingeschreven voor Design 4 EN eerder ingeschreven voor Motion 2.

Doelstellingen

Deze cursus biedt een uitgebreide introductie tot Blender. Je leert de basisprincipes van 3D Design, waaronder: modeling, texturing, lighting en rendering, en ontdekt hoe je jouw ideeën tot leven kan brengt in een 3D-omgeving.

OLR01-I-1 Bedenkt en onderbouwt een onderscheidend concept op basis van data en probleemanalyse uit een briefing
OLR02-I-1 Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
OLR03-I-1 Experimenteert met diverse technologieën om tot een functioneel en visueel resultaat te komen
OLR03-I-2 Experimenteert en itereert om tot een eigen beeldtaal te komen.
OLR03-I-3 Komt tot een implementeerbaar ontwerp door een creatief en iteratief proces.
OLR04-I-1 Experimenteert met nieuwe technologieën en toepassingen voor digitale interactie.
OLR05-I-1 Neemt tijdens het doorlopen van een iteratief proces een onderzoekende houding aan.
OLR06-I-3 Past verschillende technieken toe om een project, of onderdeel hiervan, te communiceren zowel intern als extern.
OLR07-I-1 Houdt de vinger aan de pols van het internationale vakgebied (maatschappij, trends, technologie) en neemt deze op in een persoonlijk ontwikkelingsplan
OLR07-I-2 Stelt bestaande methodes / workflows / kennis in vraag en verkent alternatieven
OLR10-I-1 Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Inhoud

  • Introductie 3D in Blender

Studiematerialen

FilmVerplicht
Lectorencursus digitaalVerplicht
PresentatieVerplicht
WebsitesVerplicht
ZelfstudiemateriaalVerplicht
Adobe Creative CloudVerplicht
  • Auteur: Adobe
  • Uitgever: Adobe
  • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

  • Activerend hoorcollege
  • Labo / practicum
  • Begeleid zelfstandig leren

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00