Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Expert UX Research16049/1620/2324/1/11
Studiegids

Expert UX Research

16049/1620/2324/1/11
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 5
  Keuzeoptie:
  • Expert UX Research
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Totale studietijd: 300,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Diependael Kimberly
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Nederlands

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor UX Research 1 EN eerder ingeschreven voor UX Research 2 EN eerder ingeschreven voor UX Research 3 EN eerder ingeschreven voor UX Research 4.

Doelstellingen

OLR01-I-1 Bedenkt en onderbouwt een onderscheidend concept op basis van data en probleemanalyse uit een briefing
OLR02-I-1 Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
OLR03-I-1 Experimenteert met diverse technologieën om tot een functioneel en visueel resultaat te komen
OLR03-I-2 Experimenteert en itereert om tot een eigen beeldtaal te komen.
OLR03-I-3 Komt tot een implementeerbaar ontwerp door een creatief en iteratief proces.
OLR04-I-1 Experimenteert met nieuwe technologieën en toepassingen voor digitale interactie.
OLR05-I-1 Neemt tijdens het doorlopen van een iteratief proces een onderzoekende houding aan.
OLR05-I-2 Zet doelbewust technieken en methodes in om tot een user experience op maat van de gebruiker te komen.
OLR06-I-3 Past verschillende technieken toe om een project, of onderdeel hiervan, te communiceren zowel intern als extern.
OLR07-I-1 Houdt de vinger aan de pols van het internationale vakgebied (maatschappij, trends, technologie) en neemt deze op in een persoonlijk ontwikkelingsplan
OLR07-I-2 Stelt bestaande methodes / workflows / kennis in vraag en verkent alternatieven
OLR10-I-1 Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Inhoud

- Prototyping
- Usability Testing Methods
- UX Artefacts
- Pitching Technieken

Studiematerialen

FigmaVerplicht
 • Uitgever: Figma
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Activerend hoorcollege
 • Labo / practicum
 • Extra-muros-activiteit

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen25,00
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00