Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Integration 45210/1620/2324/1/85
Studiegids

Integration 4

5210/1620/2324/1/85
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Totale studietijd: 250,00 uren
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Bosschaert Cami, Cremers Jynse, De Rycke Ellen, Vanherweghe Simon, Verweirder Wouter
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Nederlands

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 4 voor minstens 20 studiepunten ingeschreven zijn.

Doelstellingen

Tijdens je integratieproject in je 2e jaar ga je op internationale uitwisseling. Met jouw team werk je samen aan een oplossing voor een wicked problem.
OLR01-I-1 Bedenkt en onderbouwt een onderscheidend concept op basis van data en probleemanalyse uit een briefing
OLR02-I-1 Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
OLR03-T-4 Ontwerpt een digitaal product dat boeiend is, afgestemd op de hedendaagse vormgeving, passend bij doelgroep, klant en thema en beoogde doel.
OLR03-I-2 Experimenteert en itereert om tot een eigen beeldtaal te komen.
OLR03-I-3 Komt tot een implementeerbaar ontwerp door een creatief en iteratief proces.
OLR04-T-4 Hanteert verschillende hardware en software platformen en kan deze met elkaar laten communiceren.
OLR04-I-1 Experimenteert met nieuwe technologieën en toepassingen voor digitale interactie.
OLR04-I-2 Schrijft correct code conform de context waarin deze wordt uitgevoerd
OLR05-I-2 Zet doelbewust technieken en methodes in om tot een user experience op maat van de gebruiker te komen.
OLR06-T-2 Formuleert opbouwende feedback
OLR07-T-1 Hanteert zelfstudie
OLR07-T-2 Evalueert gevonden bronnen op betrouwbaarheid en kwaliteit
OLR07-T-3 Volgt de continue evolutie van de digitale sector op en past toe in eigen werk
OLR08-I-1 Handelt ethisch correct binnen een maatschappelijk kader
OLR09-T-1 Wendt sociale vaardigheden aan binnen teamwork of samenwerkingen
OLR09-I-1 Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
OLR10-T-1 Past aangereikte zelfevaluatie tools onderbouwd toe

Inhoud

International mobility & personal project

Conceptueel, grafisch en technisch consult van groepsopdracht(en) en/of individuele opdrachten vanuit het werkveld

Studiematerialen

Arduino kitVerplicht
 • Auteur: Arduino community
 • Uitgever: Arduino community
 • Editie: Recentste versie
schetsboek, potlodenVerplicht
schetspapier/potloden/stiften/houtskoolVerplicht
tekentabletVerplicht
PresentatieVerplicht
Adobe XDVerplicht
 • Uitgever: Adobe
FigmaVerplicht
 • Uitgever: Figma
Visual Studio CodeVerplicht
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE08: Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
CodeOmschrijving
PBADEVINE08Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
PBADEVINE09: Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE09Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Activerend hoorcollege
 • Samenwerkend leren
 • Project
 • Extra-muros-activiteit
 • Werkcollege

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 buiten examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00