Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
UX Research 316924/1620/2324/1/79
Studiegids

UX Research 3

16924/1620/2324/1/79
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Totale studietijd: 100,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Bosschaert Cami
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor UX Research 1 EN eerder ingeschreven voor UX Research 2.

Doelstellingen

Wie is de persoon achter de user? Via allerlei researchmethodieken (oa. enquêtes, interviews, focus groups, observatie, secondary research) leer je je doelgroep op een professionele manier kennen, data te verzamelen en die te analyseren.OLR01-W-1 Beschrijft de methodes om data te verzamelen en analyseren
OLR01-W-2 Identificeert problemen aan de hand van een briefing
OLR01-T-1 Past de methodes om data te verzamelen en analyseren toe
OLR01-T-2 Analyseert de briefing en zet deze om in een strategie
OLR05-W-1 Beschrijft verschillende onderzoekmethodes om complexe problemen en uitdagingen te benaderen.
OLR05-W-2 Beschrijft het belang van gebruikersgericht ontwerpen en de gepaste technieken en methodes om de gebruiker in kaart te brengen.
OLR05-T-1 Past verschillende onderzoeksmethoden toe om complexe problemen en uitdagingen te benaderen
OLR05-I-1 Neemt tijdens het doorlopen van een iteratief proces een onderzoekende houding aan.
OLR06-T-1 Interpreteert en past feedback toe in een project.
OLR06-T-2 Formuleert opbouwende feedback
OLR06-I-3 Past verschillende technieken toe om een project, of onderdeel hiervan, te communiceren zowel intern als extern.
OLR08-T-1 Denkt tijdens het ontwikkelen van een concept aan de sociale, culturele en/ of economische meerwaarde voor de doelgroep

Inhoud

User Research
Design thinking
Primary en secondary research
Kwalitatieve en kwantitatieve data
Interviews, enquêtes, rapid ethnography, cultural probes, focus groups
Ethics
Thematic Analysis
Insights formuleren

Studiematerialen

FigmaVerplicht
 • Uitgever: Figma
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE08: Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
CodeOmschrijving
PBADEVINE08Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.

Werkvormen

 • Labo / practicum
 • Begeleid zelfstandig leren
 • Samenwerkend leren
 • Project

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen60,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen40,00