Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Integration 25204/1620/2324/1/75
Studiegids

Integration 2

5204/1620/2324/1/75
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Totale studietijd: 200,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Baert Frédéric, Coudeville Simon, Cremers Jynse, Delanghe Klaus, De Weggheleire Koen, Diependael Kimberly, Eeckhout Griet, Vaernewijck Pieter-Jan, Van Gompel Edith
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 2 voor minstens 22 studiepunten ingeschreven zijn.

Doelstellingen

Met je aangeleerde visual design, experience design -en development skills heb je alle tools in handen om een verassende en een interactieve site te maken.

Je werkt in de stimulerende creatieve omgeving van onze campus aan het project. De klassieke lesvormen maken plaats voor gepersonaliseerde feedback. Je zit samen met je docenten en komt regelmatig je progressie aftoetsen.

Je neemt deel aan de peer to peer feedbacksessies zodat je input krijgt van je medestudenten uit het 2e en 3e jaar. Gastsprekers komen je inspireren over je mogelijke carrière na Devine.


OLR01-W-3 Doorloopt de verschillende stappen van briefing tot een onderscheidend concept
OLR01-T-3 Transformeert de briefing tot een onderscheidend concept
OLR02-W-1 Beschrijft de methodes en technieken om ideeën te formuleren, af te toetsen en te testen
OLR02-W-2 Doorloopt de verschillende stappen van concept tot werkend eindresultaat
OLR02-T-1 Transformeert onderscheidend concept tot een werkend eindresultaat
OLR02-T-3 Beargumenteert de gemaakte keuzes en ideeën
OLR03-T-1 Past de basisprincipes van design toe in functie van het medium
OLR03-T-2 Past verschillende iteraties toe om tot een passend design te komen.
OLR03-T-5 Past verschillende associatietechnieken toe om een concept te visualiseren.
OLR04-T-1 Creëert aantrekkelijke en functionele digitale producten.
OLR04-T-2 Lost zelfstandig fouten op die optreden tijdens het ontwikkelen van een applicatie
OLR04-T-3 Gebruikt code om tot een functioneel, visueel eindproduct te komen op basis van een creatief concept
OLR06-T-1 Interpreteert en past feedback toe in een project.
OLR07-T-1 Hanteert zelfstudie
OLR08-W-1 Beschrijft de sociale, culturele en/ of economische meerwaarde van een concept voor een doelgroep
OLR09-W-1 Herkent sociaal wenselijk handelen binnen teamwerk of samenwerkingen
OLR10-T-1 Past aangereikte zelfevaluatie tools onderbouwd toe

Inhoud

INTEGRATIEOPDRACHT

Conceptueel, grafisch en technisch consult van individuele opdracht(en)

How to sessies

Self assessment

Peer to peer consult

Gastlezing 


PROJECTWEEK

een samenwerking met andere studenten uit een andere opleiding.

optioneel: workshops, guestspeakers, cultural trips,...

Studiematerialen

FigmaVerplicht
  • Uitgever: Figma
Visual Studio CodeVerplicht
Adobe Creative CloudVerplicht
  • Auteur: Adobe
  • Uitgever: Adobe
  • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE08: Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
CodeOmschrijving
PBADEVINE08Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
PBADEVINE09: Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE09Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

  • Extra-muros-activiteit
  • Labo / practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 buiten examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00