Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Integration 15203/1620/2324/1/41
Studiegids

Integration 1

5203/1620/2324/1/41
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Baert Frédéric, Bosschaert Cami, Cremers Jynse, Delanghe Klaus, De Rycke Ellen, De Weggheleire Koen, Diependael Kimberly, Duchi Frederik, Eeckhout Griet, Ganzevles Giliam Antonie, Vaernewijck Pieter-Jan, Van Gompel Edith, Vanherweghe Simon, Verweirder Wouter
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 26 studiepunten ingeschreven zijn.

Doelstellingen

Experience Design, Visual Design en Development komen voor de eerste keer samen in 1 grote integratieopdracht.
Je bouwt een website rond een fictief thema op van briefing tot werkend eindresultaat. Je pitched je UX research en concept. Je maakt gebruik van de consults en peer to peer momenten om je digitale eindresultaat te verbeteren.
Je krijgt via gastsessies inzicht in je toekomstige werkveld en de mogelijkheden na Devine.

OLR01-W-3 Doorloopt de verschillende stappen van briefing tot een onderscheidend concept
OLR01-T-3 Transformeert de briefing tot een onderscheidend concept
OLR02-W-1 Beschrijft de methodes en technieken om ideeën te formuleren, af te toetsen en te testen
OLR02-W-2 Doorloopt de verschillende stappen van concept tot werkend eindresultaat
OLR02-T-1 Transformeert onderscheidend concept tot een werkend eindresultaat
OLR03-T-1 Past de basisprincipes van design toe in functie van het medium
OLR03-T-2 Past verschillende iteraties toe om tot een passend design te komen.
OLR04-W-2 Beschrijft de basisprincipes van programmeren
OLR04-T-1 Creëert aantrekkelijke en functionele digitale producten.
OLR04-T-2 Lost zelfstandig fouten op die optreden tijdens het ontwikkelen van een applicatie
OLR05-W-2 Beschrijft het belang van gebruikersgericht ontwerpen en de gepaste technieken en methodes om de gebruiker in kaart te brengen.
OLR06-T-1 Interpreteert en past feedback toe in een project.
OLR07-T-1 Hanteert zelfstudie
OLR09-W-1 Herkent sociaal wenselijk handelen binnen teamwerk of samenwerkingen
OLR10-W-1 Beschrijft de nood en de methodieken om tot reflectie te komen
OLR10-T-1 Past aangereikte zelfevaluatie tools onderbouwd toe

Inhoud

INTEGRATIEOPDRACHT

Conceptueel, inhoudelijk, grafisch en technisch consult van individuele opdracht(en)

How to sessies

Peer to peer consult

Guest lectures


PROJECTWEEK

thematic challenges, events, visits, guest speakers, workshops...

Studiematerialen

FigmaVerplicht
  • Uitgever: Figma
Visual Studio CodeVerplicht
Adobe Creative CloudVerplicht
  • Auteur: Adobe
  • Uitgever: Adobe
  • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE09: Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE09Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

  • Extra-muros-activiteit
  • Labo / practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00