Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Internship15077/1620/2324/1/40
Studiegids

Internship

15077/1620/2324/1/40
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 6
  Keuzeoptie:
  • Expert Creative Development
  • Expert Design
  • Expert UX Research
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Totale studietijd: 750,00 uren
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Weggheleire Koen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Minor Design EN eerder ingeschreven voor Expert Design) OF (eerder ingeschreven voor Minor Creative Development EN eerder ingeschreven voor Expert Creative Development) OF (eerder ingeschreven voor Minor UX Research EN eerder ingeschreven voor Expert UX Research) .

Doelstellingen

Als laatste stap tijdens je opleiding ga je 12 weken op stage. Dit kan zowel in het binnenland als in het buitenland. Na je stage ben je er helemaal klaar voor en ga je misschien zoals veel Deviners onmiddellijk aan de slag bij je stagebedrijf!OLR01-I-1 Bedenkt en onderbouwt een onderscheidend concept op basis van data en probleemanalyse uit een briefing
OLR02-I-1 Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
OLR03-I-3 Komt tot een implementeerbaar ontwerp door een creatief en iteratief proces.
OLR04-I-2 Schrijft correct code conform de context waarin deze wordt uitgevoerd
OLR05-I-2 Zet doelbewust technieken en methodes in om tot een user experience op maat van de gebruiker te komen.
OLR06-I-3 Past verschillende technieken toe om een project, of onderdeel hiervan, te communiceren zowel intern als extern.
OLR07-I-1 Houdt de vinger aan de pols van het internationale vakgebied (maatschappij, trends, technologie) en neemt deze op in een persoonlijk ontwikkelingsplan
OLR07-I-2 Stelt bestaande methodes / workflows / kennis in vraag en verkent alternatieven
OLR08-I-1 Handelt ethisch correct binnen een maatschappelijk kader
OLR09-I-1 Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
OLR10-I-1 Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Inhoud

De richtlijnen, praktische afspraken en concrete deadlines (data) voor deze module verschijnen op Leho bij de start van de stageperiode.

 • weekverslagen
 • stagedossier
 • reflectie stage-ervaring
 • filmpje stage-ervaring
 • evaluatiegesprek stagecoach

Studiematerialen

FigmaVerplicht
 • Uitgever: Figma
UnityVerplicht
 • Auteur: Unity Technologies
 • Uitgever: Unity Technologies
 • Editie: Recentste versie
Visual Studio CodeVerplicht
XcodeVerplicht
 • Auteur: Apple
 • Uitgever: Apple
 • Editie: Recentste versie
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE08: Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
CodeOmschrijving
PBADEVINE08Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
PBADEVINE09: Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE09Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Stage

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen35,00interne evaluatie: weekverslagen, stagedossier en stagefilmpje
examenperiode 2 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen65,00extern: opvolging & evaluatie stagebedrijf