Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Live project15147/1537/2223/1/51
Studiegids

Live project

15147/1537/2223/1/51
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de netwerkeconomie, trajectschijf 6
  Keuzeoptie:
  • Digital entrepreneur
  • Organizational designer
  • Social entrepreneur
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Totale studietijd: 300,00 uren
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Hofman Geert, Snoeck Sandy
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Transitieproject EN simultaan te volgen met Portfolio 5: Voorbereiding bachelorproef EN (geslaagd of gedelibereerd voor Artificiële intelligentie OF geslaagd of gedelibereerd voor Actief burgerschap OF geslaagd of gedelibereerd voor Post-kapitalistische ondernemingsmodellen) EN simultaan te volgen met Bachelorproef.

Doelstellingen

 • 805 De student werkt scenario’s uit die inspelen op specifieke trends binnen de context van een gestelde problematiek.
 • 1006 De student situeert een project waarover hij alle of gedeeltelijke eindverantwoordelijkheid heeft in de context van een ecosysteem en bepaalt zijn rol in het ecosysteem met de bedoeling een geschikte rol hierin op te nemen.
 • 1101 De student weet wat persoonlijkheidstypes zijn en op welke manier persoonlijkheidstypes groepswerking kunnen stimuleren of tegenwerken.

Digital Change making:

 • 1202 De digital entrepreneur is op de hoogte van recente technologische ontwikkelingen.
 • 1204 De digital entrepreneur is in staat om met de hulp van digitale tools een analoog proces om te zetten in een digitale versie om processen te optimaliseren.
 • 1206 De digital entrepreneur is in staat om een digitaal transformatieproject in een genetwerkte context van start tot einde te realiseren hierbij rekening houdend met menselijke, economische en natuurlijke kapitalen.

Social Change making:

 • 1202 De social entrepreneur is op de hoogte van recente sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.
 • 1204 De social entrepreneur is in staat om met de hulp van digitale tools sociaal-maatschappelijk processen te analyseren.
 • 1206 De social entrepreneur is in staat om een sociaal-maatschappelijk transitieproject in een genetwerkte context van start tot einde te realiseren hierbij rekening houdend met menselijke, economische en natuurlijke kapitalen.

Organizational Change making:

 • 1202 De organizational designer is op de hoogte van recente micro- en macroeconomische ontwikkelingen.
 • 1204 De organizational designer is in staat om met de hulp van digitale tools een bedrijfsprocesanalyse uit te voeren.
 • 1206 De organizational designer is in staat om een organizationeel transformatieproject in een genetwerkte context van start tot einde te realiseren hierbij rekening houdend met menselijke, economische en natuurlijke kapitalen.

Inhoud

In dit live project bewijs je dat je de volle verantwoordelijkheid voor een project gericht op de buitenwereld kunt dragen en dat je de doelen die je zelf stelt kunt halen.
Het live project kan gekoppeld zijn aan het oprichten van een vereniging of organisatie (als entrepeneur), maar kan ook bestaan in het uitvoeren van een duidelijk afgelijnd project met concrete doelstellingen die resultaten bij een zelfbepaald doelpubliek te weeg brengen (als intrapeneur). Het project hoeft niet commercieel te zijn, maar moet duidelijk registreerbare en geregistreerde effecten bij externe stakeholders veroorzaken.

Studiematerialen

Lectorencursus digitaalVerplicht

Leerresultaten en deelcompetenties

PBANE08K: De netwerkondernemer detecteert nieuwe trends in de maatschappij, identificeert recente, relevante technologische ontwikkelingen en ontwikkelt op basis hiervan strategieën die hier op inspelen met als doel het beter laten functioneren van structuren ten behoeve van de mens en zijn biotoop.
CodeOmschrijving
PBANE08KDe netwerkondernemer detecteert nieuwe trends in de maatschappij, identificeert recente, relevante technologische ontwikkelingen en ontwikkelt op basis hiervan strategieën die hier op inspelen met als doel het beter laten functioneren van structuren ten behoeve van de mens en zijn biotoop.
PBANE10K: De netwerkondernemer bouwt een ruim en divers netwerk uit voor zichzelf en zijn team om op deze manier zijn projecten efficiënter te realiseren en zijn producten of diensten gemakkelijker te verspreiden.
CodeOmschrijving
PBANE10KDe netwerkondernemer bouwt een ruim en divers netwerk uit voor zichzelf en zijn team om op deze manier zijn projecten efficiënter te realiseren en zijn producten of diensten gemakkelijker te verspreiden.
PBANE11K: De netwerkondernemer leidt een multidisciplinair team projectmatig naar duidelijk bepaalde doelen en weet dit team ook te motiveren.
CodeOmschrijving
PBANE11KDe netwerkondernemer leidt een multidisciplinair team projectmatig naar duidelijk bepaalde doelen en weet dit team ook te motiveren.
PBANE12aK: De digital entrepreneur brengt implementaties van nieuwe wetenschappelijke of technologische ontdekkingen en uitvindingen waar gepast op een efficiënte manier bij een zo ruim mogelijke doelgroep.
CodeOmschrijving
PBANE12aKDe digital entrepreneur brengt implementaties van nieuwe wetenschappelijke of technologische ontdekkingen en uitvindingen waar gepast op een efficiënte manier bij een zo ruim mogelijke doelgroep.
PBANE12bK: De organizational designer analyseert bestaande productie- en verdienmodellen, selecteert indien mogelijk het beste model voor een gegeven probleemstelling en ontwerpt indien nodig nieuwe modellen die een oplossing voor een gegeven probleemstelling duurzaam en veerkrachtig maken.
CodeOmschrijving
PBANE12bKDe organizational designer analyseert bestaande productie- en verdienmodellen, selecteert indien mogelijk het beste model voor een gegeven probleemstelling en ontwerpt indien nodig nieuwe modellen die een oplossing voor een gegeven probleemstelling duurzaam en veerkrachtig maken.
PBANE12cK: De social entrepreneur identificeert actuele maatschappelijke uitdagingen, inventariseert of ontwerpt mogelijke systeemgerichte oplossingen en implementeert deze met en voor alle betrokken stakeholders.
CodeOmschrijving
PBANE12cKDe social entrepreneur identificeert actuele maatschappelijke uitdagingen, inventariseert of ontwerpt mogelijke systeemgerichte oplossingen en implementeert deze met en voor alle betrokken stakeholders.

Werkvormen

 • Project
 • Begeleid zelfstandig leren

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 buiten examenroosterpermanente evaluatie: andere vorm of combinatie van vormen (Permanente evaluatie)100,00De permanente evaluatie bestaat uit gesprekken met de student, audits van de activiteiten (in groep en/of individueel) en gesprekken met klanten en leveranciers. De student verdedigt zijn project bij een eindpresentatie in aanwezigheid van minstens 2 verschillende stakeholders en licht zijn multikapitalen resultaten toe aan de hand van KPI's. Indien het live project een groepsproject is, bewijst de student zijn individuele aandeel in de resultaten.