Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Web 417934/1486/2223/1/09
Studiegids

Web 4

17934/1486/2223/1/09
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Totale studietijd: 125,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Vanherweghe Simon
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor Web 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor Web 2 EN geslaagd of gedelibereerd voor Creative Code 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor Creative Code 2 EN simultaan te volgen met Web 3.

Doelstellingen

OLR02-G-04 Vindt zelfstandig kwalitatieve en betrouwbare bronnen binnen een vakspecifieke context.
OLR04-B-01 Gebruikt een bestaand platform, framework, tool of programmeertaal binnen een vakspecifiek project.
OLR04-G-02 Schrijft efficient gestructureerde, leesbare en onderhoudsvriendelijke code binnen een vakspecifiek project.
OLR04-G-04 Spoort fouten op in de technische implementatie van een interactieve multimediale toepassing op basis van testing methodologieën.
OLR04-G-05 Combineert bestaande platformen, frameworks, tools en / of programmeertalen om een interactieve multimediale toepassing te bouwen.
OLR10-G-01 Spoort kritisch fouten op in de technische implementatie van de verschillende onderdelen van een interactieve multimediale toepassing.

Inhoud

Web framework

Studiematerialen

Visual Studio CodeVerplicht

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

  • Werkcollege
  • Begeleid zelfstandig leren
  • Labo / practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 (2e sem) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen70,00
examenperiode 2 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00