Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Creative Code 317931/1486/2223/1/04
Studiegids

Creative Code 3

17931/1486/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Totale studietijd: 100,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Weggheleire Koen, Verweirder Wouter
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor Web 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor Web 2 EN geslaagd of gedelibereerd voor Creative Code 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor Creative Code 2.

Doelstellingen

OLR01-G-02 Toont een gerichtheid binnen een creatief concept naar onderscheidende en verrassende combinaties van digitale mediavormen en communicatietechnologiën
OLR04-B-02 Licht toe hoe een bepaald platform, framework, tool en / of programmeertaal een goede keuze is voor het schrijven van een interactieve multimediale toepassing.
OLR04-G-01 Modelleert een interactieve multimediale toepassing en kiest hiervoor een design pattern waar deze een voordeel kan opleveren.
OLR04-G-02 Schrijft efficient gestructureerde, leesbare en onderhoudsvriendelijke code binnen een vakspecifiek project.
OLR04-G-05 Combineert bestaande platformen, frameworks, tools en / of programmeertalen om een interactieve multimediale toepassing te bouwen.
OLR07-G-03 Implementeert en verwerkt kennis en informatie van bestaande en erkende bronnen als aanvulling op de lessen
OLR10-G-01 Spoort kritisch fouten op in de technische implementatie van de verschillende onderdelen van een interactieve multimediale toepassing.

Inhoud

Volgende zaken komen aan bod in deze module:
- client side programmatie
- Documentatie leren opzoeken en begrijpen
- zelfstandig fouten opsporen in een programma

Studiematerialen

Lectorencursus digitaalVerplicht
DockerVerplicht
  • Uitgever: Docker
Visual Studio CodeVerplicht

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

  • Labo / practicum
  • Werkcollege
  • Begeleid zelfstandig leren

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00