Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Integration 35209/1486/2223/1/76
Studiegids

Integration 3

5209/1486/2223/1/76
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Totale studietijd: 200,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Baert Frédéric, Bosschaert Cami, Cremers Jynse, Delanghe Klaus, De Rycke Ellen, De Weggheleire Koen, Diependael Kimberly, Duchi Frederik, Eeckhout Griet, Ganzevles Giliam Antonie, Vaernewijck Pieter-Jan, Vanherweghe Simon, Verweirder Wouter
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met UX Research 3 EN simultaan te volgen met Design 3 EN simultaan te volgen met Motion 1 EN simultaan te volgen met Web 3 EN simultaan te volgen met Creative Code 3 EN geslaagd of gedelibereerd voor Creative Code 1.

Doelstellingen

OLR01-G-02 Toont een gerichtheid binnen een creatief concept naar onderscheidende en verrassende combinaties van digitale mediavormen en communicatietechnologiën
OLR02-G-01 Vertaalt een opdrachtstelling van een multimediatoepassing naar een planning met meerdere fases.
OLR02-G-04 Vindt zelfstandig kwalitatieve en betrouwbare bronnen binnen een vakspecifieke context.
OLR03-G-01 Vertaalt een gemaakte analyse en conclusies in een creatief design voor het scherm.
OLR03-G-02 Houdt rekening met de technologische mogelijkheden en uitdagingen.
OLR03-G-03 Evalueert zelfstandig op regelmatige momenten de stand van zaken van het design ten opzichte van de beoogde doelstelling en de conclusies uit de analyse.
OLR03-G-04 Maakt het ontwerp klaar voor technische implementatie.
OLR03-G-05 Hanteert een artistieke beeldtaal met kennis van het medium
OLR03-G-06 is in staat verscheidene grafische stijlen te herkennen en persoonlijk te verwerken in functie van een online project / digitaal kader.
OLR04-G-02 Schrijft efficient gestructureerde, leesbare en onderhoudsvriendelijke code binnen een vakspecifiek project.
OLR04-G-04 Spoort fouten op in de technische implementatie van een interactieve multimediale toepassing op basis van testing methodologieën.
OLR04-G-05 Combineert bestaande platformen, frameworks, tools en / of programmeertalen om een interactieve multimediale toepassing te bouwen.
OLR05-G-02 bekijkt een probleem altijd uit verschillende standpunten en verplaatst zich automatisch in de positie van de stakeholders
OLR05-G-05 Is gericht op een optimale en vlotte user experience
OLR06-G-05 Kan een verhaal opbouwen dat aansluit op de doelgroep rond een product, een merk, dienst of organisatie.
OLR07-G-01 Gaat zelfstandig op zoek naar nieuwe impulsen en mogelijkheden om bij te leren en eigen werk te verbeteren.
OLR07-G-02 Beargumenteert waarom het gebruik van een bepaalde innovatie of trend in een project al dan niet een meerwaarde kan betekenen.
OLR10-G-01 Spoort kritisch fouten op in de technische implementatie van de verschillende onderdelen van een interactieve multimediale toepassing.
OLR10-G-04 evalueert zelf continu kritisch het gemaakte ontwerp.

Inhoud

 • How to sessies
 • Gastlezingen
 • Research, concept, grafisch en technisch consult bij opdracht(en)
 • Peer to peer consult
 • PROJECTWEEK

Studiematerialen

PresentatieVerplicht
Visual Studio CodeVerplicht
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Extra-muros-activiteit
 • Activerend hoorcollege
 • Begeleid zelfstandig leren

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00