Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Design 315222/1486/2223/1/48
Studiegids

Design 3

15222/1486/2223/1/48
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Rycke Ellen, Eeckhout Griet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor Design 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor Design 2.

Doelstellingen

OLR03-G-01 Vertaalt een gemaakte analyse en conclusies in een creatief design voor het scherm.
OLR03-G-02 Houdt rekening met de technologische mogelijkheden en uitdagingen.
OLR03-G-03 Evalueert zelfstandig op regelmatige momenten de stand van zaken van het design ten opzichte van de beoogde doelstelling en de conclusies uit de analyse.
OLR03-G-04 Maakt het ontwerp klaar voor technische implementatie.
OLR03-G-05 Hanteert een artistieke beeldtaal met kennis van het medium
OLR03-G-06 is in staat verscheidene grafische stijlen te herkennen en persoonlijk te verwerken in functie van een online project / digitaal kader.
OLR06-B-03 kent de manieren om verhalen te verspreiden en te delen
OLR06-G-05 Kan een verhaal opbouwen dat aansluit op de doelgroep rond een product, een merk, dienst of organisatie.
OLR07-G-01 Gaat zelfstandig op zoek naar nieuwe impulsen en mogelijkheden om bij te leren en eigen werk te verbeteren.
OLR10-B-01 Begrijpt dat feedback essentieel is om tot nieuwe inzichten te komen bij het ontwerpen van een creatieve multimediaoplossing
OLR10-B-02 Verbetert zijn ontwerp aan de hand van de feedback.
OLR10-B-03 Analyseert technische probleemstellingen die ontstaan en zoekt actief naar oplossingen
OLR10-G-04 evalueert zelf continu kritisch het gemaakte ontwerp.

Inhoud

 • digital marketing / digital campaigns
 • branding / identity
 • responsive webdesign
 • ruimte voor eigen experiment + grafisch onderzoek

Studiematerialen

Lectorencursus digitaalVerplicht
PresentatieVerplicht
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Activerend hoorcollege
 • Samenwerkend leren
 • Begeleid zelfstandig leren
 • Labo / practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosterexamen: pc10,00
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: pc10,00
examenperiode 3 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen25,00
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen15,00