Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
UX Research 216923/1486/2223/1/70
Studiegids

UX Research 2

16923/1486/2223/1/70
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Totale studietijd: 75,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Coudeville Simon, Diependael Kimberly, Van Gompel Edith
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met UX Research 1.

Doelstellingen

OLR01-G-01 Kiest en integreert de passende digitale mediavormen en communicatietechnologieën voor het vooropgestelde doel in het concept
OLR01-G-02 Toont een gerichtheid binnen een creatief concept naar onderscheidende en verrassende combinaties van digitale mediavormen en communicatietechnologiën
OLR02-B-02 Verwerft inzicht in de workflow van een creatief project en kan dit omzetten in een eigen planning.
OLR02-G-03 Verantwoordt het volledige onderzoek en hoe dit tot stand komt in een dossier en kan dit mondeling verdedigen.
OLR05-B-01 kan vanuit een persoonlijke empathie, in combinatie met verworven inzichten uit research, de correcte flow-technische keuze maken
OLR05-G-02 bekijkt een probleem altijd uit verschillende standpunten en verplaatst zich automatisch in de positie van de stakeholders
OLR05-G-03 Toetst in een iteratief proces de gemaakte ontwerpkeuzes met de stakeholders.
OLR05-G-05 Is gericht op een optimale en vlotte user experience
OLR06-G-02 Vertelt een concept in de vorm van een verhaal
OLR06-G-03 Past de principes van verhaalopbouw en spanningsopbouw toe
OLR06-G-05 Kan een verhaal opbouwen dat aansluit op de doelgroep rond een product, een merk, dienst of organisatie.
OLR07-G-01 Gaat zelfstandig op zoek naar nieuwe impulsen en mogelijkheden om bij te leren en eigen werk te verbeteren.
OLR07-G-02 Beargumenteert waarom het gebruik van een bepaalde innovatie of trend in een project al dan niet een meerwaarde kan betekenen.
OLR10-B-03 Analyseert technische probleemstellingen die ontstaan en zoekt actief naar oplossingen
OLR10-G-01 Spoort kritisch fouten op in de technische implementatie van de verschillende onderdelen van een interactieve multimediale toepassing.

Inhoud

Geschiedenis van GUI's

User journeys

Information architecture

Flowcharts

van Lofi tot Hifi Wireframes

Rapid Prototyping

Studiematerialen

FigmaVerplicht
 • Uitgever: Figma
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Activerend hoorcollege
 • Labo / practicum
 • Samenwerkend leren
 • Begeleid zelfstandig leren

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 (2e sem) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen40,00
examenperiode 2 (2e sem) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 (2e sem) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00