Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Web 216928/1486/2223/1/46
Studiegids

Web 2

16928/1486/2223/1/46
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Totale studietijd: 125,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Duchi Frederik, Vaernewijck Pieter-Jan
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Web 1.

Doelstellingen

OLR02-B-04 Gebruikt relevante, betrouwbare en actuele bronnen binnen een vakspecifieke context.
OLR04-B-01 Gebruikt een bestaand platform, framework, tool of programmeertaal binnen een vakspecifiek project.
OLR04-B-02 Licht toe hoe een bepaald platform, framework, tool en / of programmeertaal een goede keuze is voor het schrijven van een interactieve multimediale toepassing.
OLR04-B-03 Interpreteert en corrigeert fouten tijdens de technische implementatie van een interactieve multimediale toepassing.
OLR04-G-02 Schrijft efficient gestructureerde, leesbare en onderhoudsvriendelijke code binnen een vakspecifiek project.
OLR04-G-03 Rapporteert de technische implementatie van een interactieve multimediale toepassing aan de hand van een bestaande documentatievorm.
OLR04-G-05 Combineert bestaande platformen, frameworks, tools en / of programmeertalen om een interactieve multimediale toepassing te bouwen.
OLR05-G-05 Is gericht op een optimale en vlotte user experience
OLR07-B-03 Somt goede informatiebronnen uit de internationale sector op.
OLR07-G-03 Implementeert en verwerkt kennis en informatie van bestaande en erkende bronnen als aanvulling op de lessen
OLR10-B-03 Analyseert technische probleemstellingen die ontstaan en zoekt actief naar oplossingen

Inhoud

De statische webpagina’s worden dynamisch door er een externe databron aan te koppelen. Naast het lezen en schrijven van data ligt de focus hier vooral op het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke visualisaties.

Studiematerialen

Lectorencursus digitaalVerplicht
WebsitesVerplicht
Visual Studio CodeVerplicht

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

  • Activerend hoorcollege
  • Werkcollege
  • Project
  • Labo / practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 (2e sem) binnen examenroosterexamen: praktijk35,00
examenperiode 2 (2e sem) binnen examenroosterexamen: schriftelijk30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: praktijk35,00
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: schriftelijk30,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen35,00