Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Web 116927/1486/2223/1/12
Studiegids

Web 1

16927/1486/2223/1/12
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Coudeville Simon, Duchi Frederik, Vaernewijck Pieter-Jan
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Doelstellingen

OLR02-B-04:Gebruikt relevante, betrouwbare en actuele bronnen binnen een vakspecifieke context.
OLR04-B-01: Gebruikt een bestaand platform, framework, tool of programmeertaal binnen een vakspecifiek project.
OLR04-B-03: Interpreteert en corrigeert fouten tijdens de technische implementatie van een interactieve multimediale toepassing.
OLR07-B-02: Staat open voor technische innovaties en trends in de sector.
OLR07-B-03: Somt goede informatiebronnen uit de internationale sector op.
OLR10-B-01: Begrijpt dat feedback essentieel is om tot nieuwe inzichten te komen bij het ontwerpen van een creatieve multimediaoplossing
OLR10-B-03: Analyseert technische probleemstellingen die ontstaan en zoekt actief naar oplossingen

Inhoud

Je bouwt verschillende statische webpagina’s op. Deze pagina’s hebben een duidelijke en overzichtelijke structuur. Ze blinken uit door een verzorgde en aantrekkelijke opmaak.

Studiematerialen

Lectorencursus digitaalVerplicht
WebsitesVerplicht
Visual Studio CodeVerplicht

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

  • Werkcollege
  • Labo / practicum
  • Activerend hoorcollege
  • Project

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosterexamen: praktijk50,00
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosterexamen: schriftelijk25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: praktijk50,00
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: schriftelijk25,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen25,00