Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Minor UX Research16954/1486/2223/1/57
Studiegids

Minor UX Research

16954/1486/2223/1/57
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Diependael Kimberly
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Nederlands

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor UX Research 3 EN geslaagd of gedelibereerd voor UX Research 4.

Doelstellingen

OLR01-G-02 Shows an orientation within a creative concept towards distinctive and surprising combinations of digital media forms and communication technologies.
OLR02-G-03 Justifies the entire examination and how it is realized in a file and can orally defend it.
OLR02-X-01 Structures an interdisciplinary project in several phases, whereby he/she takes the deadline into account and reckons with possible factors that may influence the improvement of the delivery conditions and adjusts this process where necessary.
OLR02-X-02 In an iterative process, tests the design choices made against the conclusions from the analysis.
OLR02-X-03 Can propose the best solution strategies for a specific analysis and divide these into smaller partial solutions.
OLR02-X-05 Is able to objectively estimate the feasibility of solutions and prioritize these.
OLR05-G-01 Senses what it is deontological and legally correct acting within the (international) work field.
OLR05-G-04 Has a wide, social knowledge and insights, is interested in several domains outside his/her personal professional field.
OLR05-X-03 Proactively and autonomously detects where there are possibilities for digital innovation on both the local and the global scale.
OLR06-X-01 Can convince others of choices made and of a concept.
OLR07-X-01 Voluntarily searches for new technical innovations and trends in the sector.
OLR07-X-02 Classifies new information sources from the international sector according to the fact whether or not these are innovative or trendsetting.
OLR08-G-02 During the development of a concept, thinks of the social, cultural and/or economic added value for the target group.
OLR08-X-01 The student takes the social context into account in which he/she lives and the implications that multumedial applications may cause to that social context.
OLR10-G-03 Searches feedback in several ways both of peers and superiors during the design process of a creative multimedia application.
OLR10-G-04 Continuously critically assesses the design made.

Inhoud

Prototyping

Usability Testing Methods 

UX Artefacts

Pitching Techniques

UX Portfolio

Studiematerialen

FigmaVerplicht
 • Uitgever: Figma
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE08: Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
CodeOmschrijving
PBADEVINE08Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Activerend hoorcollege
 • Begeleid zelfstandig leren
 • Labo / practicum
 • Samenwerkend leren

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00