Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Minor Creative Technology16953/1486/2223/1/23
Studiegids

Minor Creative Technology

16953/1486/2223/1/23
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Verweirder Wouter
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Nederlands

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor Development 3 EN geslaagd of gedelibereerd voor Development 4.

Doelstellingen

OLR04-G-02 Schrijft efficient gestructureerde, leesbare en onderhoudsvriendelijke code binnen een vakspecifiek project.
OLR04-G-05 Combineert bestaande platformen, frameworks, tools en / of programmeertalen om een interactieve multimediale toepassing te bouwen.
OLR07-G-02 Beargumenteert waarom het gebruik van een bepaalde innovatie of trend in een project al dan niet een meerwaarde kan betekenen.
OLR07-G-03 Implementeert en verwerkt kennis en informatie van bestaande en erkende bronnen als aanvulling op de lessen

Inhoud

Inhoud:

 • WebGL
 • Real Time Communication
 • MachineLearning
 • Unity
 • Programming in Web Application Frameworks / CMS Systems

Topics onder voorbehoud van wijzigingen

Studiematerialen

Arduino kitVerplicht
 • Auteur: Arduino community
 • Uitgever: Arduino community
 • Editie: Recentste versie
Lectorencursus digitaalVerplicht
UnityVerplicht
 • Auteur: Unity Technologies
 • Uitgever: Unity Technologies
 • Editie: Recentste versie
Visual Studio CodeVerplicht
XcodeVerplicht
 • Auteur: Apple
 • Uitgever: Apple
 • Editie: Recentste versie
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.

Werkvormen

 • Begeleid zelfstandig leren
 • Samenwerkend leren
 • Labo / practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00