Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Expert Creative Technology16950/1486/2223/1/18
Studiegids

Expert Creative Technology

16950/1486/2223/1/18
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 5
  Keuzeoptie:
  • Expert Creative Technology
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Totale studietijd: 300,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Verweirder Wouter
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Nederlands

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor Development 3 EN geslaagd of gedelibereerd voor Development 4.

Doelstellingen

OLR01-X-01 Streeft naar onderscheidende en verrassende combinaties. Denkt concepten uit in niet voor de hand liggende situaties.
OLR02-G-04 Vindt zelfstandig kwalitatieve en betrouwbare bronnen binnen een vakspecifieke context.
OLR02-X-01 Structureert een interdisciplinair project in meerdere fases, waarbij hij / zij rekening houdt met de deadline en mogelijke factoren die het halen van de opleveringsvoorwaarden kan beïnvloeden en stuurt dit proces bij waar nodig.
OLR04-G-02 Schrijft efficient gestructureerde, leesbare en onderhoudsvriendelijke code binnen een vakspecifiek project.
OLR04-X-01 Combineert en past de meest passende digitale technologieën toe voor het vooropgestelde doel.
OLR04-X-02 Implementeert verschillende design patterns op een correcte manier in verschillende onderdelen van een interactieve multimediale toepassing.
OLR04-X-03 Bouwt in een iteratief proces werkende prototypes van de gekozen oplossingen.
OLR07-G-03 Implementeert en verwerkt kennis en informatie van bestaande en erkende bronnen als aanvulling op de lessen
OLR07-X-01 Gaat uit zichzelf op zoek naar nieuwe technische innovaties en trends in de sector.
OLR07-X-02 Classificeert nieuwe informatiebronnen uit de internationale sector of deze al dan niet innoverend of trendzettend zijn.
OLR09-G-02 Werkt proactief.

Inhoud

Inhoud:

 • WebGL
 • Real Time Communication
 • Machine Learning
 • Unity
 • Programming in Web Application Frameworks / CMS Systems
 • Native iOS / Swift
 • Personal Passion Project

Topics onder voorbehoud van wijzigingen

Studiematerialen

Arduino kitVerplicht
 • Auteur: Arduino community
 • Uitgever: Arduino community
 • Editie: Recentste versie
Lectorencursus digitaalVerplicht
UnityVerplicht
 • Auteur: Unity Technologies
 • Uitgever: Unity Technologies
 • Editie: Recentste versie
Visual Studio CodeVerplicht
XcodeVerplicht
 • Auteur: Apple
 • Uitgever: Apple
 • Editie: Recentste versie
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE09: Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE09Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.

Werkvormen

 • Begeleid zelfstandig leren
 • Samenwerkend leren
 • Labo / practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen60,00
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00