Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Integration 45210/1486/2223/1/13
Studiegids

Integration 4

5210/1486/2223/1/13
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Totale studietijd: 250,00 uren
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Baert Frédéric, Bosschaert Cami, Coudeville Simon, Cremers Jynse, Delanghe Klaus, De Rycke Ellen, De Weggheleire Koen, Diependael Kimberly, Duchi Frederik, Eeckhout Griet, Vaernewijck Pieter-Jan, Van Gompel Edith, Vanherweghe Simon, Verweirder Wouter
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Nederlands

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met UX Research 4 EN simultaan te volgen met Design 4 EN simultaan te volgen met Motion 2 EN simultaan te volgen met Web 4 EN simultaan te volgen met Creative Code 4 EN geslaagd of gedelibereerd voor Integration 2.

Doelstellingen

OLR01-G-01 Kiest en integreert de passende digitale mediavormen en communicatietechnologieën voor het vooropgestelde doel in het concept
OLR01-G-02 Toont een gerichtheid binnen een creatief concept naar onderscheidende en verrassende combinaties van digitale mediavormen en communicatietechnologiën
OLR02-G-01 Vertaalt een opdrachtstelling van een multimediatoepassing naar een planning met meerdere fases.
OLR02-G-02 Onderzoekt de vraagstelling via design through research en past design thinking toe in het gehele project.
OLR02-G-03 Verantwoordt het volledige onderzoek en hoe dit tot stand komt in een dossier en kan dit mondeling verdedigen.
OLR02-G-04 Vindt zelfstandig kwalitatieve en betrouwbare bronnen binnen een vakspecifieke context.
OLR02-X-01 Structureert een interdisciplinair project in meerdere fases, waarbij hij / zij rekening houdt met de deadline en mogelijke factoren die het halen van de opleveringsvoorwaarden kan beïnvloeden en stuurt dit proces bij waar nodig.
OLR02-X-02 Toetst in een iteratief proces de gemaakte ontwerpkeuzes aan de conclusies uit de analyse.
OLR02-X-03 Kan de beste oplossingsstrategieën aanbrengen voor een specifieke analyse en deze opdelen in kleinere deeloplossingen.
OLR03-G-03 Evalueert zelfstandig op regelmatige momenten de stand van zaken van het design ten opzichte van de beoogde doelstelling en de conclusies uit de analyse.
OLR03-X-01 Kan de eigen artistieke beeldtaal inzetten voor verschillende contexten
OLR04-X-01 Combineert en past de meest passende digitale technologieën toe voor het vooropgestelde doel.
OLR04-X-03 Bouwt in een iteratief proces werkende prototypes van de gekozen oplossingen.
OLR05-G-02 bekijkt een probleem altijd uit verschillende standpunten en verplaatst zich automatisch in de positie van de stakeholders
OLR05-G-03 Toetst in een iteratief proces de gemaakte ontwerpkeuzes met de stakeholders.
OLR05-G-05 Is gericht op een optimale en vlotte user experience
OLR06-G-01 Presenteert gemaakte keuzes aan professionelen en aan leken
OLR06-G-02 Vertelt een concept in de vorm van een verhaal
OLR06-G-04 Kiest de geschikte communicatiekanalen om een verhaal te spreiden
OLR06-G-05 Kan een verhaal opbouwen dat aansluit op de doelgroep rond een product, een merk, dienst of organisatie.
OLR06-X-01 kan anderen overtuigen van gemaakte keuzes en een concept
OLR07-G-01 Gaat zelfstandig op zoek naar nieuwe impulsen en mogelijkheden om bij te leren en eigen werk te verbeteren.
OLR07-G-02 Beargumenteert waarom het gebruik van een bepaalde innovatie of trend in een project al dan niet een meerwaarde kan betekenen.
OLR07-G-03 Implementeert en verwerkt kennis en informatie van bestaande en erkende bronnen als aanvulling op de lessen
OLR08-G-02 Denkt tijdens het ontwikkelen van een concept aan de sociale, culturele en/ of economische meerwaarde voor de doelgroep
OLR09-B-01 Deelt een multimedia productieproces op in verschillende stappen. Koppelt deze stappen aan technieken die een teamlid kan hanteren binnen een professioneel multimedia productieproces.
OLR09-B-02 Neemt een bepaalde teamrol op in de productie van een vakspecifieke toepassing.
OLR09-G-01 Neemt een bepaalde teamrol op in de productie van een interdisciplinaire toepassing.
OLR09-G-02 Werkt proactief.
OLR09-G-03 Bereikt in teamverband binnen een beroepsspecifieke context het gestelde einddoel op een constructieve en professionele wijze
OLR09-G-04 Kan problemen binnen een teamwerking detecteren en definiëren
OLR09-G-05 werkt mee aan een positieve teamcultuur
OLR09-G-06 neemt verantwoordelijkheid op voor de taken bij een teamrol
OLR09-X-02 Stimuleert vernieuwing bij anderen.
OLR10-G-01 Spoort kritisch fouten op in de technische implementatie van de verschillende onderdelen van een interactieve multimediale toepassing.
OLR10-G-02 kan feedback van meerdere partijen synthetiseren en verwerken tot eigen onderbouwde keuzes
OLR10-G-03 Zoekt op verschillende manieren feedback zowel van peers als van leidinggevenden tijdens het ontwerpproces van een creatieve multimediatoepassing
OLR10-G-04 evalueert zelf continu kritisch het gemaakte ontwerp.
OLR10-X-01 geeft feedback naar peers op een constructieve manier

Inhoud

International mobility & personal project

Conceptueel, grafisch en technisch consult van groepsopdracht(en) en/of individuele opdrachten vanuit het werkveld

Studiematerialen

Arduino kitVerplicht
 • Auteur: Arduino community
 • Uitgever: Arduino community
 • Editie: Recentste versie
schetsboek, potlodenVerplicht
schetspapier/potloden/stiften/houtskoolVerplicht
tekentabletVerplicht
PresentatieVerplicht
Adobe XDVerplicht
 • Uitgever: Adobe
FigmaVerplicht
 • Uitgever: Figma
Visual Studio CodeVerplicht
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE08: Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
CodeOmschrijving
PBADEVINE08Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
PBADEVINE09: Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE09Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Activerend hoorcollege
 • Samenwerkend leren
 • Project
 • Extra-muros-activiteit
 • Werkcollege

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 buiten examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00