Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
UX Research 416925/1486/2223/1/41
Studiegids

UX Research 4

16925/1486/2223/1/41
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Totale studietijd: 100,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Bosschaert Cami
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Nederlands

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor UX Research 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor UX Research 2 EN simultaan te volgen met UX Research 3.

Doelstellingen

OLR01-B-03 Gebruikt brainstormtechnieken, associatietechnieken die tot een concept voor een creatieve oplossing leiden.
OLR01-G-02 Toont een gerichtheid binnen een creatief concept naar onderscheidende en verrassende combinaties van digitale mediavormen en communicatietechnologiën
OLR02-G-01 Vertaalt een opdrachtstelling van een multimediatoepassing naar een planning met meerdere fases.
OLR02-G-02 Onderzoekt de vraagstelling via design through research en past design thinking toe in het gehele project.
OLR02-G-03 Verantwoordt het volledige onderzoek en hoe dit tot stand komt in een dossier en kan dit mondeling verdedigen.
OLR02-X-02 Toetst in een iteratief proces de gemaakte ontwerpkeuzes aan de conclusies uit de analyse.
OLR02-X-04 Betrekt de doelgroep op verschillende momenten doorheen de ontwikkeling van een project
OLR04-X-03 Bouwt in een iteratief proces werkende prototypes van de gekozen oplossingen.
OLR05-G-02 bekijkt een probleem altijd uit verschillende standpunten en verplaatst zich automatisch in de positie van de stakeholders
OLR05-G-03 Toetst in een iteratief proces de gemaakte ontwerpkeuzes met de stakeholders.
OLR06-G-01 Presenteert gemaakte keuzes aan professionelen en aan leken
OLR06-G-02 Vertelt een concept in de vorm van een verhaal
OLR06-G-05 Kan een verhaal opbouwen dat aansluit op de doelgroep rond een product, een merk, dienst of organisatie.
OLR07-G-01 Gaat zelfstandig op zoek naar nieuwe impulsen en mogelijkheden om bij te leren en eigen werk te verbeteren.
OLR08-G-01 Rapporteert de positionering en implicaties van een eigen ontwikkelde, vakspecifieke multimedia en communicatietechnologie binnen de brede maatschappelijke context.
OLR08-G-02 Denkt tijdens het ontwikkelen van een concept aan de sociale, culturele en/ of economische meerwaarde voor de doelgroep
OLR08-X-01 De student houdt rekening met de maatschappelijke context waarin hij zich beweegt en de implicaties die multimediale applicaties hierin teweeg kunnen brengen.
OLR09-G-02 Werkt proactief.
OLR09-G-03 Bereikt in teamverband binnen een beroepsspecifieke context het gestelde einddoel op een constructieve en professionele wijze
OLR09-G-04 Kan problemen binnen een teamwerking detecteren en definiëren
OLR09-G-05 werkt mee aan een positieve teamcultuur
OLR09-G-06 neemt verantwoordelijkheid op voor de taken bij een teamrol
OLR09-X-01 Spreekt anderen aan op hun rol binnen het team
OLR10-B-02 Verbetert zijn ontwerp aan de hand van de feedback.
OLR10-G-03 Zoekt op verschillende manieren feedback zowel van peers als van leidinggevenden tijdens het ontwerpproces van een creatieve multimediatoepassing
OLR10-G-04 evalueert zelf continu kritisch het gemaakte ontwerp.

Inhoud

Double Diamond/Design thinking
Design principles
Divergeren/convergeren
User scripts
Storyboards
Prototype
Product/User testing


Studiematerialen

PresentatieVerplicht
FigmaVerplicht
 • Uitgever: Figma
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE08: Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
CodeOmschrijving
PBADEVINE08Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
PBADEVINE09: Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE09Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Activerend hoorcollege
 • Begeleid zelfstandig leren
 • Samenwerkend leren
 • Project
 • Labo / practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 (2e sem) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen60,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen40,00