Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Integration 25204/1486/2223/1/03
Studiegids

Integration 2

5204/1486/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Totale studietijd: 200,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Baert Frédéric, Bosschaert Cami, Coudeville Simon, Cremers Jynse, Delanghe Klaus, De Rycke Ellen, De Weggheleire Koen, Diependael Kimberly, Duchi Frederik, Eeckhout Griet, Vaernewijck Pieter-Jan, Van Gompel Edith, Vanherweghe Simon, Verweirder Wouter
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met UX Research 2 EN simultaan te volgen met Design 2 EN simultaan te volgen met Web 2 EN simultaan te volgen met Creative Code 2.

Doelstellingen

OLR01-B-01 Herkent verschillende mediavormen en communicatietechnologiën in het digitale landschap
OLR01-B-02 Maakt een analyse om een probleem of vraag van de klant af te bakenen
OLR01-B-03 Gebruikt brainstormtechnieken, associatietechnieken die tot een concept voor een creatieve oplossing leiden.
OLR02-B-01 Beheerst de methodes om doelgroepen te bepalen en kan de relevantie tot het project inschatten per doelgroep.
OLR02-B-02 Verwerft inzicht in de workflow van een creatief project en kan dit omzetten in een eigen planning.
OLR02-B-03 Werkt overzichtelijk en zorgt voor een heldere structuur in de analyse.
OLR02-B-04 Gebruikt relevante, betrouwbare en actuele bronnen binnen een vakspecifieke context.
OLR02-G-03 Verantwoordt het volledige onderzoek en hoe dit tot stand komt in een dossier en kan dit mondeling verdedigen.
OLR02-G-04 Vindt zelfstandig kwalitatieve en betrouwbare bronnen binnen een vakspecifieke context.
OLR03-B-01 kan de relatie tussen vorm en inhoud van een vormgegeven beeld lezen, begrijpen en toelichten
OLR03-B-02 gebruikt de juiste ontwerptools om een ontwerpdoel te bereiken op een functionele manier.
OLR03-B-03 combineert ontwerptools om een eigen samenhangende beeldtaal te vormen.
OLR03-G-01 Vertaalt een gemaakte analyse en conclusies in een creatief design voor het scherm.
OLR03-G-03 Evalueert zelfstandig op regelmatige momenten de stand van zaken van het design ten opzichte van de beoogde doelstelling en de conclusies uit de analyse.
OLR03-G-04 Maakt het ontwerp klaar voor technische implementatie.
OLR03-G-06 is in staat verscheidene grafische stijlen te herkennen en persoonlijk te verwerken in functie van een online project / digitaal kader.
OLR04-B-01 Gebruikt een bestaand platform, framework, tool of programmeertaal binnen een vakspecifiek project.
OLR04-B-03 Interpreteert en corrigeert fouten tijdens de technische implementatie van een interactieve multimediale toepassing.
OLR06-B-01 Presenteert gemaakte keuzes aan professionelen
OLR06-B-02 Kent de definities en kenmerken van impactvolle storytelling en hoe dit een project kan versterken
OLR07-B-01 Staat open voor hedendaagse ontwerpers en volgt designtrends op.
OLR07-B-02 Staat open voor technische innovaties en trends in de sector.
OLR07-B-03 Somt goede informatiebronnen uit de internationale sector op.
OLR10-B-01 Begrijpt dat feedback essentieel is om tot nieuwe inzichten te komen bij het ontwerpen van een creatieve multimediaoplossing
OLR10-B-02 Verbetert zijn ontwerp aan de hand van de feedback.
OLR10-B-03 Analyseert technische probleemstellingen die ontstaan en zoekt actief naar oplossingen
OLR10-G-01 Spoort kritisch fouten op in de technische implementatie van de verschillende onderdelen van een interactieve multimediale toepassing.

Inhoud

INTEGRATIEOPDRACHT

Conceptueel, grafisch en technisch consult van individuele opdracht(en)

How to sessies

Self assessment

Peer to peer consult

Studygroup consult

Guest lecturePROJECTWEEK

Group challenge

Studiematerialen

FigmaVerplicht
  • Uitgever: Figma
Visual Studio CodeVerplicht
Adobe Creative CloudVerplicht
  • Auteur: Adobe
  • Uitgever: Adobe
  • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

  • Extra-muros-activiteit
  • Labo / practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00