Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
UX Research 116922/1486/2223/1/36
Studiegids

UX Research 1

16922/1486/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Totale studietijd: 75,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Bosschaert Cami, Diependael Kimberly
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Doelstellingen

OLR01-B-01 Herkent verschillende mediavormen en communicatietechnologiën in het digitale landschap
OLR01-B-02 Maakt een analyse om een probleem of vraag van de klant af te bakenen
OLR01-B-03 Gebruikt brainstormtechnieken, associatietechnieken die tot een concept voor een creatieve oplossing leiden.
OLR02-B-01 Beheerst de methodes om doelgroepen te bepalen en kan de relevantie tot het project inschatten per doelgroep.
OLR02-B-03 Werkt overzichtelijk en zorgt voor een heldere structuur in de analyse.
OLR02-B-04 Gebruikt relevante, betrouwbare en actuele bronnen binnen een vakspecifieke context.
OLR05-B-02 staat open voor de culturele en sociale diversiteit binnen de hedendaagse maatschappij
OLR06-B-01 Presenteert gemaakte keuzes aan professionelen
OLR06-B-02 Kent de definities en kenmerken van impactvolle storytelling en hoe dit een project kan versterken
OLR06-B-03 kent de manieren om verhalen te verspreiden en te delen
OLR07-B-02 Staat open voor technische innovaties en trends in de sector.
OLR07-B-03 Somt goede informatiebronnen uit de internationale sector op.
OLR10-B-01 Begrijpt dat feedback essentieel is om tot nieuwe inzichten te komen bij het ontwerpen van een creatieve multimediaoplossing
OLR10-B-02 Verbetert zijn ontwerp aan de hand van de feedback.

Inhoud

Intro (UX) Research

Doelgroep bepaling en personas

Probleemoplossend denken

Creatief brainstormen

Content bepaling op basis niveau

Competitor analysis & Digitale Trends

De Unique user value in een concept

MVP

Studiematerialen

FigmaVerplicht
  • Uitgever: Figma

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

  • Labo / practicum
  • Activerend hoorcollege
  • Samenwerkend leren
  • Begeleid zelfstandig leren

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen30,00
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen40,00
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: schriftelijk40,00
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen60,00