Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Design 214132/1486/2223/1/42
Studiegids

Design 2

14132/1486/2223/1/42
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Totale studietijd: 225,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Buydens Jozefien, Cremers Jynse, De Rycke Ellen, Eeckhout Griet, Van Gompel Edith
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Design 1.

Doelstellingen

OLR01-01-B Herkent verschillende mediavormen en communicatietechnologiën in het digitale landschap
OLR01-03-B Gebruikt brainstormtechnieken, associatietechnieken die tot een concept voor een creatieve oplossing leiden.
OLR02-01-B Beheerst de methodes om doelgroepen te bepalen en kan de relevantie tot het project inschatten per doelgroep.
OLR02-03-B Werkt overzichtelijk en zorgt voor een heldere structuur in de analyse.
OLR03-01-B Kan de relatie tussen vorm en inhoud van een vormgegeven beeld lezen, begrijpen en toelichten
OLR03-02-B Gebruikt de juiste ontwerptools om een ontwerpdoel te bereiken op een functionele manier.
OLR03-03-B Combineert ontwerptools om een eigen samenhangende beeldtaal te vormen.
OLR03-04-B Benoemt belangrijke evoluties en ontwerpperiodes op uit de geschiedenis van design en kunst.
OLR03-05-G Hanteert een artistieke beeldtaal met kennis van het medium
OLR03-06-G Is in staat verscheidene grafische stijlen te herkennen en persoonlijk te verwerken in functie van een online project / digitaal kader.
OLR05-02-B Staat open voor de culturele en sociale diversiteit binnen de hedendaagse maatschappij.
OLR06-02-G Vertelt een concept in de vorm van een verhaal
OLR07-01-B Staat open voor hedendaagse ontwerpers en volgt designtrends op.
OLR07-01-G Gaat zelfstandig op zoek naar nieuwe impulsen en mogelijkheden om bij te leren en eigen werk te verbeteren.
OLR10-01-B Begrijpt dat feedback essentieel is om tot nieuwe inzichten te komen bij het ontwerpen van een creatieve multimediaoplossing
OLR10-02-B Verbetert zijn ontwerp aan de hand van de feedback.

Inhoud

Binnen de module Design 2 maakt de student zich de vaardigheden eigen om Digital Interfaces te ontwerpen. De student exploreert verder de eigen grafische beeldtaal. 

Labo:

Door het maken van opdrachten leert de student onderstaande vaardigheden aan:

 • interfaces ontwerpen voor digitale communicatie
 • een eigen grafisch en conceptueel kader creëren binnen de context van een opdracht
 • eigen grafische stijl, doelpubliek en onderwerp combineren tot 1 geheel
 • eigen werk communiceren aan docenten en medestudenten
 • nadenken over gebruiksvriendelijkheid en opbouw van een site
 • storytelling principes hanteren
 • stilstaan bij de impact van communicatie op het doelpubliek en in een ruimer kader de maatschappij
 • de basisprincipes van character design

Theorie:

geschiedenis van het grafisch ontwerp van de 20e eeuw

Studiematerialen

schetsboek, potlodenVerplicht
PresentatieVerplicht
FigmaVerplicht
 • Uitgever: Figma
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie
Microsoft OfficeVerplicht
 • Auteur: Microsoft
 • Uitgever: Microsoft
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Extra-muros-activiteit
 • Labo / practicum
 • Activerend hoorcollege
 • Werkcollege
 • Samenwerkend leren

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 (2e sem) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen25,00jury opdracht
examenperiode 2 buiten examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen15,00theorie
examenperiode 2 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen15,00theorie
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen55,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 (2e sem) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen15,00jury character design & illustration
examenperiode 2 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen15,00