Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Development 315223/1353/2122/1/03
Studiegids

Development 3

15223/1353/2122/1/03
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Totale studietijd: 225,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Duchi Frederik
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor Development 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor Development 2.

Doelstellingen

OLR02-B-02 Verwerft inzicht in de workflow van een creatief project en kan dit omzetten in een eigen planning.
OLR04-B-02 Licht toe hoe een bepaald platform, framework, tool en / of programmeertaal een goede keuze is voor het schrijven van een interactieve multimediale toepassing.
OLR04-G-01 Modelleert een interactieve multimediale toepassing en kiest hiervoor een design pattern waar deze een voordeel kan opleveren.
OLR04-G-02 Schrijft efficient gestructureerde, leesbare en onderhoudsvriendelijke code binnen een vakspecifiek project.
OLR04-G-03 Rapporteert de technische implementatie van een interactieve multimediale toepassing aan de hand van een bestaande documentatievorm.
OLR04-G-05 Combineert bestaande platformen, frameworks, tools en / of programmeertalen om een interactieve multimediale toepassing te bouwen.
OLR07-B-03 Somt goede informatiebronnen uit de internationale sector op.
OLR09-B-01 Deelt een multimedia productieproces op in verschillende stappen. Koppelt deze stappen aan technieken die een teamlid kan hanteren binnen een professioneel multimedia productieproces.
OLR09-B-02 Neemt een bepaalde teamrol op in de productie van een vakspecifieke toepassing.
OLR09-G-02 Werkt proactief.
OLR09-G-03 Bereikt in teamverband binnen een beroepsspecifieke context het gestelde einddoel op een constructieve en professionele wijze
OLR09-G-04 Kan problemen binnen een teamwerking detecteren en definiëren
OLR09-G-05 werkt mee aan een positieve teamcultuur
OLR09-G-06 neemt verantwoordelijkheid op voor de taken bij een teamrol
OLR10-G-01 Spoort kritisch fouten op in de technische implementatie van de verschillende onderdelen van een interactieve multimediale toepassing.

Inhoud

- responsive
- responsive images
- git / github / terminal
- build tools
- performance
- vanilla JS
- creative coding

Programma onder voorbehoud.

Studiematerialen

PresentatieVerplicht
Uitgewerkte voorbeelden en casesVerplicht
Visual Studio CodeVerplicht

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE09: Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE09Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

  • Activerend hoorcollege
  • Samenwerkend leren
  • Project
  • Werkcollege / Practicum
  • Begeleid zelfstandig leren

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen60,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen40,00