Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
UX Research 316924/1353/2122/1/25
Studiegids

UX Research 3

16924/1353/2122/1/25
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Totale studietijd: 100,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Bosschaert Cami
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor UX Research 1.

Doelstellingen

OLR02-B-04 Gebruikt relevante, betrouwbare en actuele bronnen binnen een vakspecifieke context.
OLR02-G-03 Verantwoordt het volledige onderzoek en hoe dit tot stand komt in een dossier en kan dit mondeling verdedigen.
OLR02-G-04 Vindt zelfstandig kwalitatieve en betrouwbare bronnen binnen een vakspecifieke context.
OLR02-X-04 Betrekt de doelgroep op verschillende momenten doorheen de ontwikkeling van een project
OLR05-G-02 bekijkt een probleem altijd uit verschillende standpunten en verplaatst zich automatisch in de positie van de stakeholders
OLR05-X-01 Is gericht op het creëren van positieve value voor de maatschappij en de mens
OLR06-G-02 Vertelt een concept in de vorm van een verhaal
OLR07-B-02 Staat open voor technische innovaties en trends in de sector.
OLR07-B-03 Somt goede informatiebronnen uit de internationale sector op.
OLR07-G-03 Implementeert en verwerkt kennis en informatie van bestaande en erkende bronnen als aanvulling op de lessen
OLR08-B-01 Beschrijft de brede maatschappelijke context vroeger en nu waarbinnen multimedia en communicatietechnologie een rol spelen.
OLR08-B-02 Verwoordt juridische aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij het gebruik en het ontwikkelen van multimedia en communicatietechnologie.
OLR10-B-01 Begrijpt dat feedback essentieel is om tot nieuwe inzichten te komen bij het ontwerpen van een creatieve multimediaoplossing

Inhoud

User Research
Double Diamond
Primary en secondary research
Kwalitatieve en kwantitatieve data
Interviews, enquêtes, rapid ethnography, cultural probes, focus groups
Ethics
Thematic Analysis
Insights formuleren

Studiematerialen

FigmaVerplicht
 • Uitgever: Figma
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE08: Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
CodeOmschrijving
PBADEVINE08Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Activerend hoorcollege
 • Begeleid zelfstandig leren
 • Samenwerkend leren
 • Project
 • Werkcollege / Practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen40,00
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosteropdracht: mondeling / presentatie20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen40,00
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosteropdracht: mondeling / presentatie20,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen40,00