Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Design 114131/1353/2122/1/26
Studiegids

Design 1

14131/1353/2122/1/26
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Totale studietijd: 225,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Buydens Jozefien, Cremers Jynse, Delanghe Klaus, De Rycke Ellen, Eeckhout Griet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Doelstellingen

OLR01-B-03 Gebruikt brainstormtechnieken, associatietechnieken die tot een concept voor een creatieve oplossing leiden.
OLR02-B-04 Gebruikt relevante, betrouwbare en actuele bronnen binnen een vakspecifieke context.
OLR03-B-01 kan de relatie tussen vorm en inhoud van een vormgegeven beeld lezen, begrijpen en toelichten
OLR03-B-02 gebruikt de juiste ontwerptools om een ontwerpdoel te bereiken op een functionele manier.
OLR03-B-03 combineert ontwerptools om een eigen samenhangende beeldtaal te vormen.
OLR03-B-04 Benoemt belangrijke evoluties en ontwerpperiodes op uit de geschiedenis van design en kunst.
OLR05-B-02 staat open voor de culturele en sociale diversiteit binnen de hedendaagse maatschappij
OLR06-B-01 Presenteert gemaakte keuzes aan professionelen
OLR06-G-02 Vertelt een concept in de vorm van een verhaal
OLR07-B-01 Staat open voor hedendaagse ontwerpers en volgt designtrends op.
OLR07-G-01 Gaat zelfstandig op zoek naar nieuwe impulsen en mogelijkheden om bij te leren en eigen werk te verbeteren.
OLR10-B-01 Begrijpt dat feedback essentieel is om tot nieuwe inzichten te komen bij het ontwerpen van een creatieve multimediaoplossing
OLR10-B-02 Verbetert zijn ontwerp aan de hand van de feedback.

Inhoud

Introductie in de basisprincipes van design

Waarnemingstekenen

Kunstgeschiedenis 

Introductie in de nodige softwarepakketten voor digital design:

- illustrator, photoshop, mockup tool

Experiment en leren kijken primeren in dit semester. 


Studiematerialen

schetsboek, potlodenVerplicht
PresentatieVerplicht
Adobe XDVerplicht
 • Uitgever: Adobe
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie
Microsoft OfficeVerplicht
 • Auteur: Microsoft
 • Uitgever: Microsoft
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Activerend hoorcollege
 • Project
 • Werkcollege / Practicum
 • Extra-muros-activiteit
 • Samenwerkend leren
 • Begeleid zelfstandig leren

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen15,00theorie
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen45,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen15,00theorie
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen45,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen40,00