Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B
Tel: 056 24 12 11
Kortrijk@howest.be - Website: www.howest.be
Data gebaseerde intelligentie14213/1286/2021/1/42
Studiegids

Data gebaseerde intelligentie

14213/1286/2021/1/42
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de netwerkeconomie, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Deraedt Ann, Hofman Geert, Puttemans Lansen
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Dataverwerving en -verwerking.

Doelstellingen

0206 20 De student kan op basis van een probleemstelling de juiste keuzes maken omtrent de noodzakelijk te voorzien datastructuren en database vormen.
0305 35 De student beheerst de basisvaardigheden op grafisch gebied zodat hij zowel vectorieel als bitmap georiënteerde aanpassingen aan bronmateriaal kan uitvoeren.
0306 36 De student begrijpt het nut van versiebeheer en kan gebruik maken van tools die dit vlot mogelijk maken.
0307 36 De student maakt vlot gebruik van digitale tools die communicatie mogelijk maken tussen een diverse set gebruikers, zowel synchroon als asynchroon.
0405 20 De student analyseert met behulp van statistiek data om deze te helpen verklaren.
0406 20 De student kan uit een dataset de essentiële kenmerken halen die een visualisatie mogelijk maken die het begrip van de dataset aanschouwelijk maakt.
0407 35 De student maakt op een kritische manier een analyse van een gegeven statistische voorstelling, inclusief de dataset en de gevisualiseerde selectie.
0408 35 De student kan een netwerk visualiseren en analyseren met behulp van geschikte digitale tools.

Inhoud

In deze module focussen we enerzijds op databronnen:

 • Welke publieke en private bronnen zijn beschikbaar
 • Hoe haal je data uit je interne software om die te koppelen met rapporteringssoftware
 • Vertrekkende van missie, visie en strategie worden Kritische Succes Factoren en SMART meetdoelen opgesteld 

Anderzijds bekijken we ook het aspect van visualisaties. We besteden aandacht aan:

 • technieken zoals infographic, dashboards en storytelling worden uitgediept naar de datakant
 • hoe koppel je de data en verwerk je wijzigingen in de tijd
 • begrippen als ETL krijgen een diepere betekenis;
 • ...

Tenslotte is er nog een belangrijk aandeel in de bediening van een business intelligence tool.

 • Hoe connecteer je data;
 • Hoe maak je basisgrafieken;
 • Hoe verzamel je de data zodat de doelgroep betrouwbare resultaten ziet die op een intelligentie, automatische manier bijgewerkt worden


Studiematerialen

Lectorencursus digitaalVerplicht
PresentatieVerplicht
WebcursusVerplicht
WebsitesVerplicht
ZelfstudiemateriaalVerplicht

Leerresultaten en deelcompetenties

PBANE02K: De netwerkondernemer gebruikt zijn computationele vaardigheden om te communiceren met digitale experten.
CodeOmschrijving
PBANE02KDe netwerkondernemer gebruikt zijn computationele vaardigheden om te communiceren met digitale experten.
PBANE03K: De netwerkondernemer selecteert de gepaste digitale tools voor de gestelde doelproblemen en gebruikt deze om oplossingen te genereren en te formuleren.
CodeOmschrijving
PBANE03KDe netwerkondernemer selecteert de gepaste digitale tools voor de gestelde doelproblemen en gebruikt deze om oplossingen te genereren en te formuleren.
PBANE04K: De netwerkondernemer analyseert (big) data met behulp van gepaste tools, formuleert op basis hiervan, al dan niet visueel, hypotheses en verklaringen.
CodeOmschrijving
PBANE04KDe netwerkondernemer analyseert (big) data met behulp van gepaste tools, formuleert op basis hiervan, al dan niet visueel, hypotheses en verklaringen.

Werkvormen

 • Activerend hoorcollege
  Extra informatie: introductie bij de thema's
 • Begeleid zelfstandig leren
  Extra informatie: coaching bij software bediening
 • Werkplekleren
  Extra informatie: ondersteuning voor het project op de werkvloer
 • Werkcollege / Practicum
  Extra informatie: discussies over de ingezette tools

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 buiten examenroosterpermanente evaluatie: andere vorm of combinatie van vormen (Permanente evaluatie)100,00De permanente evaluatie bevat schriftelijke verslagen, online assessment (herhaalbaar), deelname aan het online platform, deelname aan de offline opdrachten, meerdere gesprekken met de student. Voor alle opdrachten in groep maakt peer-assessment deel uit van de evaluatie. De groepsopdrachten kunnen ofwel online worden gefaciliteerd of individueel worden gemaakt.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 buiten examenroosterpermanente evaluatie: andere vorm of combinatie van vormen (Permanente evaluatie)100,00De permanente evaluatie bevat schriftelijk verslagen, online assessment (herhaalbaar), groepswerk, deelname aan het online platform, deelname aan de offline opdrachten, meerdere gesprekken met de student. Voor alle opdrachten in groep maakt peer-assessment deel uit van de evaluatie. Voor de tweede zittijd worden de live sprekers vervangen door online talks en de films kunnen thuis worden bekeken. De groepsopdrachten kunnen ofwel online worden gefaciliteerd of individueel worden gemaakt. Voor de overige opdrachten worden de deadlines terug opengesteld van eind juni tot half september. De gesprek(ken) en/of presentaties moeten in die periode via afspraak met de lector(en) worden geregeld.