Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Organisatie, proces en tools14209/1286/2021/1/03
Studiegids

Organisatie, proces en tools

14209/1286/2021/1/03
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de netwerkeconomie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Deraedt Ann, Hofman Geert, Snoeck Sandy, Willemyns Tine
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor Small Business Project EN geslaagd of gedelibereerd voor Klassieke en experimentele economie.

Doelstellingen

0503 10 De student kan de diverse organisatievormen, hun kenmerken, de administratieve verplichtingen en hun doelen opnoemen.
0505 20 De student toont met behulp van de klassieke economie hoe een bedrijf functioneert in de maatschappij.
0506 35 De student kan visueel en conceptueel illustreren hoe de netwerkmaatschappij invloed heeft op het economisch functioneren van mens en organisatie en op welke manier bepaalde vooronderstellingen van de klassieke economie duidelijk niet kloppen.
0508 36 De student kan bestaande bedrijfsprocessen in kaart brengen en voorstellen formuleren om deze te veranderen zodat de organisatie beter in de netwerkmaatschappij kan functioneren.
0601 10 De student legt uit wat systeemdenken is en hoe dit een invloed heeft op organisaties en hun strategieën.
1001 10 De student weet belangrijke organisaties op te noemen die bedoeld zijn om mensen met elkaar in contact te brengen.
1002 35 De student gebruikt online tools om zijn persoonlijk netwerk uit te bouwen.
1003 35 De student bezoekt jaarlijks verschillende conferenties om zijn persoonlijk netwerk verder uit te bouwen.
1004 35 De student ontwikkelt strategieën om relevante personen voor een bepaald doel op een efficiënte manier te contacteren (mail, telefoon, persoonlijk bezoek, …).
1005 35 De student denkt in een netwerk altijd na op welke manier een contactname leidt tot verhoogd vertrouwen en een win-win scenario voor de betrokken personen.

Inhoud

De module biedt een overzicht van verschillende organisatievormen, hun kenmerken, doelen en administratieve verplichtingen. Deze basis geeft aanleiding tot het verkennen van de verschillende bedrijfsprocessen en hoe deze veranderen onder invloed van de netwerkmaatschappij. Daarnaast worden ook diverse tools geïntroduceerd die kunnen helpen bij het beheren van bedrijfsprocessen zoals ERP, CRM, e.a. bedrijfstoepassingen.

Geïnspireerd door de aangereikte kennis, tips en tricks, trekken de studenten de wereld in, op zoek naar organisaties en ondernemers die hen boeien. Bedoeling is dat studenten hierbij de praktijk en de theorie aan elkaar kunnen aftoetsen en uitgebreid netwerk opbouwen rond het zogenaamde ruggengraatproject (startend van het "Small Business Project" en verder uitgebouwd in "Klassieke en experimentele economie").

Studiematerialen

ArtikelsVerplicht
Lectorencursus digitaalVerplicht
PresentatieVerplicht
Uitgewerkte voorbeelden en casesVerplicht
WebsitesVerplicht
ZelfstudiemateriaalVerplicht

Leerresultaten en deelcompetenties

PBANE05K: De netwerkondernemer stelt met behulp van klassieke en/of vernieuwende economische theorieën praktische oplossingspaden voor aan derden of ontplooit op basis hiervan zelf initiatieven.
CodeOmschrijving
PBANE05KDe netwerkondernemer stelt met behulp van klassieke en/of vernieuwende economische theorieën praktische oplossingspaden voor aan derden of ontplooit op basis hiervan zelf initiatieven.
PBANE06K: De netwerkondernemer neemt relevante initiatieven om in team geïdentificeerde pijnpunten weg te nemen in organisaties en positieve ontwikkelingen uit te werken voor alle betrokken stakeholders.
CodeOmschrijving
PBANE06KDe netwerkondernemer neemt relevante initiatieven om in team geïdentificeerde pijnpunten weg te nemen in organisaties en positieve ontwikkelingen uit te werken voor alle betrokken stakeholders.
PBANE10K: De netwerkondernemer bouwt een ruim en divers netwerk uit voor zichzelf en zijn team om op deze manier zijn projecten efficiënter te realiseren en zijn producten of diensten gemakkelijker te verspreiden.
CodeOmschrijving
PBANE10KDe netwerkondernemer bouwt een ruim en divers netwerk uit voor zichzelf en zijn team om op deze manier zijn projecten efficiënter te realiseren en zijn producten of diensten gemakkelijker te verspreiden.

Werkvormen

 • Activerend hoorcollege
  Extra informatie: Introductie begrippenkader, (gast)lezingen
 • Begeleid zelfstandig leren
  Extra informatie: Netwerktechnieken/contacteren van organisaties
 • Samenwerkend leren
  Extra informatie: Studenten bezoeken zelfstandig en in groep organisaties, cases, presentatie
 • Project
  Extra informatie: Portfolio van bezoeken aan organisaties, presentatie
 • Werkcollege / Practicum
  Extra informatie: Cases
 • Extra-muros-activiteit
  Extra informatie: Studenten bezoeken zelfstandig en in groep organisaties

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosterpermanente evaluatie: andere vorm of combinatie van vormen (Permanente evaluatie)100,00Theoretisch kader wordt online beoordeeld (herhaalbaar). Klassikaal worden cases in groep bestudeerd en opgelost. Studenten bezoeken zelfstandig en in groep organisaties en leggen hierover een portfolio aan. Afsluitend is er ook een presentatie om de opgedane ervaringen met de rest van de groep te delen. De bezochte organisaties krijgen de kans feedback te leveren aan de docent (telefonisch, digitaal/online en/of via afspraak ter plaatse).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 buiten examenroosterpermanente evaluatie: andere vorm of combinatie van vormen (Permanente evaluatie)100,00Theoretisch kader wordt online beoordeeld (herhaalbaar). Cases worden individueel of in groep bestudeerd en opgelost (via online facilitatie of live) en digitaal ingediend. Studenten bezoeken zelfstandig en in groep organisaties en leggen hierover een portfolio aan. Afsluitend is er ook een presentatie om de opgedane ervaringen met de docent te delen. De bezochte organisaties krijgen de kans feedback te leveren aan de docent (telefonisch, digitaal/online en/of via afspraak ter plaatse). De studenten maken de nodige afspraken met de docent voor de presentatie. Alle andere opdrachten krijgen online deadlines.