Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Logisch probleemoplossen14205/1286/2021/1/61
Studiegids

Logisch probleemoplossen

14205/1286/2021/1/61
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de netwerkeconomie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Langhe Rogier, Deraedt Ann, Hofman Geert, Puttemans Lansen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Doelstellingen

0201 10 De student kent de diverse database vormen en structuren en kan de functie hiervan opnoemen.
0202 15 De student redeneert logisch met behulp van predicatieve logica en detecteert foute redeneringen aan de hand van de regels hieruit.
0203 15 De student weet wat automata zijn, kan deze zelf construeren voor gestelde doelen en kent er de praktische toepassingen van.
0204 20 De student vertaalt predicatieve logica symbolisch en zet deze indien nodig om in een logisch programmeerbare vorm.
0205 20 De student structureert een probleem met behulp van tools waardoor het eenvoudig kan worden omgezet naar een digitale omgeving.
0207 35 De student beheerst een programmeertaal op basisniveau waardoor hij een structurele probleemanalyse kan vertalen in een programmeertaal.
0209 35 De student past eenvoudige dynamische websites aan om eigen doelen te bereiken en kan een website ontwerpen op basis van een sjabloon.
0303 15 De student kent de verzamelplaatsen waar tools kunnen worden gevonden en kan hun kwaliteit adequaat inschatten.
0308 36 De student bedient op een vlotte manier kantoorapplicaties zoals tekstverwerkers, rekenbladen en presentatieprogramma’s.

Inhoud

Logisch probleemoplossen is essentieel voor een goede communicatie met zowel mens als machine. Het is een vaardigheid die goed van pas komt in elke professionele omgeving.
• Om na te gaan wat wel en niet volgt uit onze uitspraken leren we werken met predicatieve logica.
• Combinaties van uitspraken vormen argumenten, die we leren herkennen en evalueren.
• De combinatie van logica en computertaal laat je toe om op een precieze en ondubbelzinnige manier computerprogramma’s te programmeren.
• Rode draad doorheen de module is een zelfgekozen Arduino-project waarbij de verworven inzichten worden toegepast.
• De data gegenereerd door het Arduino-project wordt ondergebracht in een geschikte database. Het onttrekken van bruikbare inzichten aan grote datasets is een belangrijke vaardigheid in het digitale tijdperk.

Studiematerialen

Arduino kitVerplicht
 • Auteur: Arduino community
 • Uitgever: Arduino community
 • Editie: Recentste versie
Uitgewerkte voorbeelden en casesVerplicht
WebcursusVerplicht
 • Opmerking: Datacamp
WebsitesVerplicht
ZelfstudiemateriaalVerplicht
 • Opmerking: IFTTT workshop op slideshare

Leerresultaten en deelcompetenties

PBANE02K: De netwerkondernemer gebruikt zijn computationele vaardigheden om te communiceren met digitale experten.
CodeOmschrijving
PBANE02KDe netwerkondernemer gebruikt zijn computationele vaardigheden om te communiceren met digitale experten.
PBANE03K: De netwerkondernemer selecteert de gepaste digitale tools voor de gestelde doelproblemen en gebruikt deze om oplossingen te genereren en te formuleren.
CodeOmschrijving
PBANE03KDe netwerkondernemer selecteert de gepaste digitale tools voor de gestelde doelproblemen en gebruikt deze om oplossingen te genereren en te formuleren.

Werkvormen

 • Activerend hoorcollege
  Extra informatie: Introductie bij de thema's
 • Begeleid zelfstandig leren
  Extra informatie: Coaching bij opdrachten programmeren
 • Samenwerkend leren
  Extra informatie: Vraagstukken voor probleem oplossend denken te oefenen
 • Werkcollege / Practicum
  Extra informatie: Demonstraties van uitgewerkte cases

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosterpermanente evaluatie: andere vorm of combinatie van vormen (Permanente evaluatie)100,00De permanente evaluatie bevat schriftelijk verslagen, online assessment (herhaalbaar), groepswerk, deelname aan het online platform, deelname aan de offline opdrachten, meerdere gesprekken met de student. Voor alle opdrachten in groep maakt peer-assessment deel uit van de evaluatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosterpermanente evaluatie: andere vorm of combinatie van vormen (Permanente evaluatie)100,00De permanente evaluatie bevat schriftelijk verslagen, online assessment (herhaalbaar), groepswerk, deelname aan het online platform, deelname aan de offline opdrachten, meerdere gesprekken met de student. Voor alle opdrachten in groep maakt peer-assessment deel uit van de evaluatie. Voor de tweede zittijd worden de live sprekers vervangen door online talks en de films kunnen thuis worden bekeken. De groepsopdrachten kunnen ofwel online worden gefaciliteerd of individueel worden gemaakt. Voor de overige opdrachten worden de deadlines terug opengesteld van eind juni tot half september. De gesprekken (minstens 2x) en de presentatie van de opdracht (1x) moet in die periode via afspraak met de lector(en) worden geregeld.