Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Luipaardstraat 12/A - 8500 Kortrijk
Tel: 056 23 98 60 - Fax: 056 23 98 80
Kortrijk@howest.be - Website: www.howest.be
Beleidsassistentiestage15148/1156/1920/1/13
Studiegids

Beleidsassistentiestage

15148/1156/1920/1/13
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de netwerkeconomie, trajectschijf 6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Daniëls Filip, Deraedt Ann, Hofman Geert, Snoeck Sandy
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Doelstellingen

0104 15 De student leeft zich in in een problematiek door empatisch te luisteren en actief de betrokken doelgroepen in het oplossingspad te betrekken.
0106 35 De student bekijkt een situatie of problematiek vanuit het standpunt van zoveel mogelijk betrokken stakeholders niet alleen lokaal en actueel maar ook in een ruimere tijd-ruimtelijke context. Hij toont aan op welke manier een situatie problematisch kan zijn voor welke soort stakeholder.
0107 35 De student verduidelijkt met behulp van modellen een complexe situatie en kan oplossingen voorstellen gebruik makend van wiskundige technieken en netwerkvisualisatietools.
0108 35 De student gebruikt een ruime toolset aan creativiteitstechnieken waardoor hij nieuwe en innoverende oplossingen kan genereren en toepassen.
0304 35 De student kiest de juiste tools om samenwerking tussen gebruikers en ontwikkelaars projectmatig mogelijk te maken en hanteert deze op een adequate manier.
0307 36 De student maakt vlot gebruik van digitale tools die communicatie mogelijk maken tussen een diverse set gebruikers, zowel synchroon als asynchroon.
0604 35 De student neemt pro-actief initiatieven voor burgers en organisaties om geïdentificeerde problemen te helpen oplossen.
1109 35 De student controleert het eigen werk en volgt de voortgang van werkzaamheden en processen in de tijd op.

Inhoud

De student dient in het peterbedrijf dat hij heeft geselecteerd in de StartUp module een stage te lopen die vooral moet duidelijk maken wat er allemaal komt kijken bij concrete bedrijfsvoering. Het is niet de bedoeling dat de student in deze context louter uitvoerend uitwerk verricht (alhoewel het er natuurlijk deel van kan uitmaken). De verschillende taken worden duidelijk omschreven voor de stage begint en worden door de coach op regelmatige tijdstippen opgevolgd.

Studiematerialen

Lectorencursus digitaalVerplicht

Leerresultaten en deelcompetenties

PBANE01K: De netwerkondernemer identificeert en analyseert uitdagingen en bedenkt op een innovatieve manier maatschappelijk verantwoorde oplossingen.
CodeOmschrijving
PBANE01KDe netwerkondernemer identificeert en analyseert uitdagingen en bedenkt op een innovatieve manier maatschappelijk verantwoorde oplossingen.
PBANE03K: De netwerkondernemer selecteert de gepaste digitale tools voor de gestelde doelproblemen en gebruikt deze om oplossingen te genereren en te formuleren.
CodeOmschrijving
PBANE03KDe netwerkondernemer selecteert de gepaste digitale tools voor de gestelde doelproblemen en gebruikt deze om oplossingen te genereren en te formuleren.
PBANE06K: De netwerkondernemer neemt relevante initiatieven om in team geïdentificeerde pijnpunten weg te nemen in organisaties en positieve ontwikkelingen uit te werken voor alle betrokken stakeholders.
CodeOmschrijving
PBANE06KDe netwerkondernemer neemt relevante initiatieven om in team geïdentificeerde pijnpunten weg te nemen in organisaties en positieve ontwikkelingen uit te werken voor alle betrokken stakeholders.
PBANE11K: De netwerkondernemer leidt een multidisciplinair team projectmatig naar duidelijk bepaalde doelen en weet dit team ook te motiveren.
CodeOmschrijving
PBANE11KDe netwerkondernemer leidt een multidisciplinair team projectmatig naar duidelijk bepaalde doelen en weet dit team ook te motiveren.

Werkvormen

  • Stage
    Extra informatie: Binnen het peterbedrijf gelinkt aan het live project
  • Werkplekleren

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 buiten examenroosterpermanente evaluatie: andere vorm of combinatie van vormen (Permanente evaluatie)100,00De permanente evaluatie bestaat uit schriftelijke verslaggeving, bezoeken aan het peterbedrijf en gesprekken met peterbedrijf en student.