Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Luipaardstraat 12/A - 8500 Kortrijk
Tel: 056 23 98 60 - Fax: 056 23 98 80
Kortrijk@howest.be - Website: www.howest.be
Live project15147/1156/1920/1/76
Studiegids

Live project

15147/1156/1920/1/76
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de netwerkeconomie, trajectschijf 6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Totale studietijd: 450,00 uren
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Daniëls Filip, Hofman Geert, Snoeck Sandy, Van Lancker Jonas
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met StartUp.

Doelstellingen

0507 35 De student voert een project uit van idee tot businessplan.
0509 36 De student kan een financieringsronde voor een bedrijf of project uitvoeren.
0510 40 De student kan een organisatie opstarten, managen en vereffenen.
0604 35 De student neemt pro-actief initiatieven voor burgers en organisaties om geïdentificeerde problemen te helpen oplossen.
0605 36 De student gebruikt scenarioplanning om mogelijke oplossingspaden uit te werken voor organisaties.
0606 36 De student stelt een bedrijfsplan op voor een commerciële of niet-commerciële organisatie.
0905 36 De student weet hoe duurzame groei te ontwikkelen met behulp van een breed gamma aan (digitale) tools en in te zetten voor het bereiken van de eigen doelen.
0906 36 De student kan de basisregels van een goede marketingcampagne opnoemen en uitvoeren.
1006 36 De student neemt initiatieven om zelf een community rond een specifiek doel uit te werken en maakt hiervoor gebruik van geschikte online en offline tools.

Inhoud

In dit opleidingsonderdeel bouwt de student individueel of in groep een bedrijf of organisatie uit. Deze opstart werd voorbereid in het vorige semester en moet de logische voltrekking zjin van de "StartUp" module. De student heeft voor dit onderdeel zowel een interne (lector) als externe (peterbedrijf of -organisatie) coach nodig.

De activiteiten die de student in deze context ontplooit mogen maximaal voor 50% gericht zijn op het peterbedrijf. De diversiteit van de betrokken stakeholders (waaronder klanten en leveranciers) is een belangrijk aspect bij de evaluatie van het live project. Een andere belangrijke evaluatiefactor is het netwerkeconomische gehalte (het al dan niet inzetten op de kenmerken van de netwerkmaatschappij) van het bedrijf.

De student werkt op een door hem te bepalen locatie die ook door beide coaches toegankelijk moet bezocht kunnen worden. Deze locatie mag niet dezelfde zijn waar hij zijn beleidsassistentiestage uitvoert.


Leerresultaten en deelcompetenties

PBANE05K: De netwerkondernemer stelt met behulp van klassieke en/of vernieuwende economische theorieën praktische oplossingspaden voor aan derden of ontplooit op basis hiervan zelf initiatieven.
CodeOmschrijving
PBANE05KDe netwerkondernemer stelt met behulp van klassieke en/of vernieuwende economische theorieën praktische oplossingspaden voor aan derden of ontplooit op basis hiervan zelf initiatieven.
PBANE06K: De netwerkondernemer neemt relevante initiatieven om in team geïdentificeerde pijnpunten weg te nemen in organisaties en positieve ontwikkelingen uit te werken voor alle betrokken stakeholders.
CodeOmschrijving
PBANE06KDe netwerkondernemer neemt relevante initiatieven om in team geïdentificeerde pijnpunten weg te nemen in organisaties en positieve ontwikkelingen uit te werken voor alle betrokken stakeholders.
PBANE09K: De netwerkondernemer gebruikt online en offline media om zichzelf, zijn omgeving en/of zijn team in de aandacht te brengen om zijn doelen te helpen bereiken.
CodeOmschrijving
PBANE09KDe netwerkondernemer gebruikt online en offline media om zichzelf, zijn omgeving en/of zijn team in de aandacht te brengen om zijn doelen te helpen bereiken.
PBANE10K: De netwerkondernemer bouwt een ruim en divers netwerk uit voor zichzelf en zijn team om op deze manier zijn projecten efficiënter te realiseren en zijn producten of diensten gemakkelijker te verspreiden.
CodeOmschrijving
PBANE10KDe netwerkondernemer bouwt een ruim en divers netwerk uit voor zichzelf en zijn team om op deze manier zijn projecten efficiënter te realiseren en zijn producten of diensten gemakkelijker te verspreiden.

Werkvormen

  • Werkplekleren
    Extra informatie: Leren in eigen bedrijf of organisatie
  • Stage
    Extra informatie: Stage in eigen bedrijf of organisatie

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 buiten examenroosterpermanente evaluatie: andere vorm of combinatie van vormen (Permanente evaluatie)100,00De permanente evaluatie bestaat uit gesprekken met de student, audits van de activiteiten (in groep en/of individueel) en gesprekken met klanten en leveranciers. De student verdedigt zijn project bij een eindpresentatie in aanwezigheid van minstens 2 verschillende stakeholders en licht zijn financiële resultaten toe. Indien het live project een groepsproject is, bewijst de student zijn individuele aandeel in de resultaten.