Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Luipaardstraat 12/A - 8500 Kortrijk
Tel: 056 23 98 60 - Fax: 056 23 98 80
Kortrijk@howest.be - Website: www.howest.be
Portfolio en communicatie14206/1156/1920/1/92
Studiegids

Portfolio en communicatie

14206/1156/1920/1/92
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de netwerkeconomie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Blaere Liesbeth, Hofman Geert, Martens Evelien, Snoeck Sandy
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Doelstellingen

0104 15 De student leeft zich in in een problematiek door empathisch te luisteren en actief de betrokken doelgroepen in het oplossingspad te betrekken.
0305 35 De student beheerst de basisvaardigheden op grafisch gebied zodat hij zowel vectorieel als bitmap georiënteerde aanpassingen aan bronmateriaal kan uitvoeren.
0904 35 De student kan diverse sociale media gebruiken om zijn boodschap te verspreiden.
0906 36 De student kan de basisregels van een goede marketingcampagne opnoemen en uitvoeren.
1004 35 De student ontwikkelt strategieën om relevante personen voor een bepaald doel op een efficiënte manier te contacteren (mail, telefoon, persoonlijk bezoek, …).
1101 10 De student weet wat persoonlijkheidstypes zijn en op welke manier persoonlijkheidstypes groepswerking kunnen stimuleren of tegenwerken.
1104 15 De student is in staat een degelijke zelfanalyse uit te voeren. Hij kent hiervoor verschillende technieken om zijn persoonlijkheidstype, IQ, EQ, sterkes en zwaktes te analyseren.
1105 20 De student begrijpt het belang van een gemeenschappelijk doel voor een goede teamwerking en kan altijd het doel van een groep waaraan hij deelneemt correct formuleren.

Inhoud

Je maakt een grafisch aantrekkelijk digitaal portfolio op en focust daarbij op:

 • About me: je maakt een grafisch aantrekkelijk cv op en beschrijft je persoonlijkheid.
 • Me in a team: je kent de basis van goede communicatie en een goede teamwerking en weet welke rol jij in een team, tijdens een project opneemt.
 • Me and my network: jij doet je eerste netwerkervaringen op. Je krijgt daartoe eerst een introductie in netwerken en maakt o.a. je LinkedIn-profiel en aantrekkelijke visitekaartjes op.  

Er wordt ook een introductie gegeven in persoonlijke en algemene marketing. Daarin komen oa. de volgende zaken aan bod:

 • Wat is marketing?
 • Wat zijn nieuwe trends in marketing (o.a. growth hacking)?
 • Bedrijfs- en marketingstrategie
 • Koopgedrag van consumenten en bedrijven
 • Marktsegmentatie, doelgroepbepaling en positionering

Studiematerialen

Lectorencursus digitaalVerplicht
WebsitesVerplicht
ZelfstudiemateriaalVerplicht

Leerresultaten en deelcompetenties

PBANE01K: De netwerkondernemer identificeert en analyseert uitdagingen en bedenkt op een innovatieve manier maatschappelijk verantwoorde oplossingen.
CodeOmschrijving
PBANE01KDe netwerkondernemer identificeert en analyseert uitdagingen en bedenkt op een innovatieve manier maatschappelijk verantwoorde oplossingen.
PBANE03K: De netwerkondernemer selecteert de gepaste digitale tools voor de gestelde doelproblemen en gebruikt deze om oplossingen te genereren en te formuleren.
CodeOmschrijving
PBANE03KDe netwerkondernemer selecteert de gepaste digitale tools voor de gestelde doelproblemen en gebruikt deze om oplossingen te genereren en te formuleren.
PBANE09K: De netwerkondernemer gebruikt online en offline media om zichzelf, zijn omgeving en/of zijn team in de aandacht te brengen om zijn doelen te helpen bereiken.
CodeOmschrijving
PBANE09KDe netwerkondernemer gebruikt online en offline media om zichzelf, zijn omgeving en/of zijn team in de aandacht te brengen om zijn doelen te helpen bereiken.
PBANE10K: De netwerkondernemer bouwt een ruim en divers netwerk uit voor zichzelf en zijn team om op deze manier zijn projecten efficiƫnter te realiseren en zijn producten of diensten gemakkelijker te verspreiden.
CodeOmschrijving
PBANE10KDe netwerkondernemer bouwt een ruim en divers netwerk uit voor zichzelf en zijn team om op deze manier zijn projecten efficiƫnter te realiseren en zijn producten of diensten gemakkelijker te verspreiden.
PBANE11K: De netwerkondernemer leidt een multidisciplinair team projectmatig naar duidelijk bepaalde doelen en weet dit team ook te motiveren.
CodeOmschrijving
PBANE11KDe netwerkondernemer leidt een multidisciplinair team projectmatig naar duidelijk bepaalde doelen en weet dit team ook te motiveren.

Werkvormen

 • Activerend hoorcollege
 • Begeleid zelfstandig leren
 • Samenwerkend leren
 • Project
 • Werkcollege / Practicum
 • Extra-muros-activiteit

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosterpermanente evaluatie: andere vorm of combinatie van vormen (Permanente evaluatie)100,00De permanente evaluatie bevat digitale rapportering, online en offline assessment (herhaalbaar), groepswerk, deelname aan het online platform, deelname aan de offline opdrachten, meerdere gesprekken met de student. Voor alle opdrachten in groep maakt peer-assessment deel uit van de evaluatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 buiten examenroosterpermanente evaluatie: andere vorm of combinatie van vormen (Permanente evaluatie)100,00De permanente evaluatie bevat digitale rapportering, online en offline assessment (herhaalbaar), groepswerk, deelname aan het online platform, deelname aan de offline opdrachten, meerdere gesprekken met de student. Voor alle opdrachten in groep maakt peer-assessment deel uit van de evaluatie.