Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Visual Design 219152/1620/2324/1/74
Studiegids

Visual Design 2

19152/1620/2324/1/74
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Baert Frédéric, De Rycke Ellen, Eeckhout Griet, Van Gompel Edith, Vierstraete Sarah
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Visual Design 1 OF eerder ingeschreven voor Design 1.

Doelstellingen

Je verfijnt je designskills en werkt verder op visuele hierarchy. Je maakt kennis met UI design. Storytelling technieken zetten je boodschap kracht bij. Design geschiedenis laat jou kennismaken met het verleden om zo je eigen denk- en werkwijze te inspireren.

OLR02-T-2 Itereert, op basis van feedback van verschillende stakeholders, een prototype of product tot een finale oplossing.
OLR03-W-1 Kent en herkent de verschillende stijlen, stromingen en trends in kunst en design en hoe ze zich vertalen naar het digitale medium
OLR03-W-2 Beschrijft de basisprincipes van design.
OLR03-W-3 Kent verschillende technieken om creatief te associeren en een concept te visualiseren
OLR03-T-1 Past de basisprincipes van design toe in functie van het medium
OLR03-T-2 Past verschillende iteraties toe om tot een passend design te komen.
OLR03-T-5 Past verschillende associatietechnieken toe om een concept te visualiseren.
OLR05-T-2 Past aangereikte technieken en methodes toe om tot een ux op maat van de gebruiker te komen.
OLR06-T-1 Interpreteert en past feedback toe in een project.
OLR07-W-1 Kent de verschillende kanalen om de evoluties binnen de digitale sector op te volgen en kennis en vaardigheden up to date te houden.

Inhoud

Software: Photoshop / Illustrator / Figma / AI (open source)
Visuele associatie technieken
Level up in the basics of design: Visual hierarchy (color - typo - composition - images)
Creatieve challenges
Cultureel inspirerende uitstappen
Theorie: design/kunst geschiedenis

Studiematerialen

FigmaVerplicht
  • Uitgever: Figma
Adobe Creative CloudVerplicht
  • Auteur: Adobe
  • Uitgever: Adobe
  • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.

Werkvormen

  • Activerend hoorcollege
  • Labo / practicum
  • Extra-muros-activiteit

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 (2e sem) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen30,00
examenperiode 2 (2e sem) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen20,00
examenperiode 2 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen70,00
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen20,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 2 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen10,00