Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Experience Design 119149/1620/2324/1/69
Studiegids

Experience Design 1

19149/1620/2324/1/69
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 150,00 uren
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Bosschaert Cami, Cremers Jynse, Diependael Kimberly, Van Gompel Edith
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Doelstellingen

OLR01-W-2 Identificeert problemen aan de hand van een briefing
OLR01-W-3 Doorloopt de verschillende stappen van briefing tot een onderscheidend concept
OLR01-T-2 Analyseert de briefing en zet deze om in een strategie
OLR01-T-3 Transformeert de briefing tot een onderscheidend concept
OLR02-W-1 Beschrijft de methodes en technieken om ideeën te formuleren, af te toetsen en te testen
OLR05-W-2 Beschrijft het belang van gebruikersgericht ontwerpen en de gepaste technieken en methodes om de gebruiker in kaart te brengen.
OLR06-W-1 Beargumenteert dat feedback een essentieel onderdeel is van het creatief proces.
OLR06-W-2 Beschrijft verschillende technieken om een project, of onderdeel hiervan, te communiceren zowel intern als extern.
OLR08-W-1 Beschrijft de sociale, culturele en/ of economische meerwaarde van een concept voor een doelgroep

Inhoud

In deze module leer je kritisch kijken naar de gebruiker en zijn omgeving. Je bestudeert de noden en het gedrag van de gebruiker.
Onderwerpen die in deze module aan bod komen:

- Interaction Design
- Target audience definition,
- archetypes & personas
- Problem solving
- Creative brainstorming
- Content bepaling
- Competitor analysis
- Digital Trendwatching
- Wireframing & Visual hierarchy
- Storyboarding & Paper Prototyping
- Pitching

Studiematerialen

FigmaVerplicht
  • Uitgever: Figma
Adobe Creative CloudVerplicht
  • Auteur: Adobe
  • Uitgever: Adobe
  • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE08: Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
CodeOmschrijving
PBADEVINE08Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.

Werkvormen

  • Activerend hoorcollege
  • Begeleid zelfstandig leren
  • Labo / practicum

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 (1e sem) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen60,00
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 3 (augustus/september) binnen examenroosterexamen: andere vorm of combinatie van vormen100,00